Artiklar om: Vind

Bara 6% av världens elektricitet kommer från vind på grund av svårigheten att installera och underhålla turbiner enligt World Wind Energy Association.