Artiklar om: Vattenkvalitet

Vattenkvalitet och vattenfrågor – hur ska vi få bättre vatten. Vattenförvaltning är en viktig fråga vid stadsplanering. Regn kommer sannolikt att förändras i framtiden som en följd av klimat förändringar vilket kommer påverka planeringen av ett bostadsområden i länder med vattenbrist.

Avfall
0

Plaster i haven

https://www.youtube.com/watch?v=RLAq19hGTBw Plasterna i världshaven (antropogena artiklar) ökar Mängden plastavfall ökar i världshaven. Plast produktionen har…

Fisk
0

Algblomning

Algblommning inträffar under våren och hösten och blivit värre pga övergödningen av haven eftersom algerna…

Vattenkvalitet
0

Vattenfilter

Det finns olika typer av vattenfilter och vattenrenare och miljövänliga vattenfilter för att ge vattenrening.…

1 2