Hållbara klimatsmarta transporter – transportsektorn och ny innovativa miljölösningar

0

Transportsektorn måste förändras från grunden med ny teknik. Enligt Naturvårdsverket står det privata bilåkandet och transporterna för en tredjedel av alla växthusgaserna. Globalt står transportsektorn för 23% av de globala energirelaterade CO2-utsläppen. Samtidigt kommer efterfrågan på transporter bara att öka.

De fossila utsläppen måste enligt Swetic minskas genom en kontinuerlig utveckling av metoder och utvärdering av gränsvärden för utsläpp. Genom effektiva och tuffa besiktningskrav kan vi minska vägtrafikens utsläpp och miljöpåverkan. Vi som individer kan minska vårt bilåkande och använda kollektiva lösningar och använda mera elbilar och elbilspooler.

Vad kan vi göra för att förbättra miljön och börja med klimatsmarta transporter?

Projekt drawdown.org har rangordnat de saker som vi som privatpersoner kan göra för att minska vår miljöpåverkan kring transporter och de rangordnade alternativen till:

  1. Köra elbil
  2. Se till att saker transporteras effektivare
  3. Minska på flygresor
  4. Investera i höghastigheteståg

Företag och universitet kommer att utveckla nya affärsmodeller för grönare logistik och för citylogistik. Vi kommer också se att supply-chains (försörjningskedjor) kommer gå mot mer hållbara system.

Lösningar för transportsektorn

Samtidigt går det att ändra på många transportsystem och det finns mängder av innovativa lösningar, men företagen behöver även ta ett miljömässigt och socialt ansvarstagande inom transportsektorn och logistikbranschen.

Elbilar och batteritekniken

Elektriska bilar är en del av lösningen om vi kan förbättra batteritekniken. Det finns beräkningar som säger att det kommer finnas en miljard bilar på vägarna 2030 och den största delen av alla transportutsläpp sker från fordonen på vägarna.

Vi har redan hittat alternativa sätt att driva fordon med elektricitet, men för att kunna göra det i storskaligt behöver vi betydligt effektivare batterier och mycket effektivare batteriladdningsteknik.

Forskare vid University of Surrey säger att de har gjort ett vetenskapligt genombrott kring batterier. De säger att de har upptäckt nya material som erbjuder ett alternativ till batterikraft som visat sig vara mellan 1000-10000 gånger mer kraftfull än den befintliga batterialternativ.

Elbilar och elbilspooler innebär en spännande utveckling mot mer energismart samhälle. Läs mer om elbilar.

Lastbilar behöver bli smartare

Inom lastbilsbranschen pågår idag experiment att låta drönare följa med lastbilskolloner och se till att lastbilarna håller ett optimalt avstånd mellan varandra för att få ner vindmotståndet. I Sverige ligger Scania långt framme kring självkörande lastbilar och ny teknik.

Företag som Amazon och DHL undersöker hur de kan använda drönare för budtransporter.

Flyget som miljöbov

Flyget en stor miljöbov

Flyget beskrivs ofta som en miljöbov och står för 2% av de av de totala utsläppen av växthusgaser. Enligt Naturskyddsverket motsvarar en persons flygresa tur och retur Bangkok utsläpp från ett genomsnittlig svensk personbil under ett helt år. Andra undersökningar som Sternrapporten visar att flyget för ungefär 700 miljoner ton koldioxidutsläpp per år vilket motsvarar 1.6% av de globala växthusutsläppen. Men eftersom tillförsel av kväveoxider sker på hög höjd innebär det att effekten av den direkta koldioxideffekten blir större.

Samtidigt så kan flygindustrin göra mycket genom att använda miljövänligare bränslen och energisparande flygplan men många flygplansflottor använder tyvärr föråldrad teknik. Läs mer hur man kan använda solkraft och minska fossila utsläpp inom flygindustrin.

Under Paris air show 2019 var det mycket fokus kring eldrivna flygplan. Övergången från fossila bränslen stod överst på agendan då flygindustrin har halkat efter andra sektorer. Intressanta företag är MagniX och Eviation. Airbus håller på att bygga ett hybridplan som ska lanseras 2021

Hybrid airships teknik

Hybrid luftskepp är ny teknik som Lockheed Martin jobbar med och tekniken har många fördelar utöver miljön. De behöver ingen stor landningsbana och de  kan ta tung last.

Kollektivtrafiken och tågen

Mer människor kan dela transporter och åka kollektivt vilket skulle reducera luftföroreningr.

Men det kommer behövas flera skiften kring bensinförbrukningen exempelvis inom kollektivtraffiken och bilpooler. Kollektivtrafiken i stadsplaneringen kommer bli viktig i storstäderna där tillväxttakten varit hög.

Tåg är ett relativt ekologiskt sätt att resa även om man använder fossila bränslen. Nya projekt pågår exempelvis kring kollektivtrafiksystem med förarlösa tåg och magnetisk levitationståg (mag-lev train). I Japan har man byggt en prototyp med magnettåg. Tåget är förarlöst och fjärrstyrs med datorer och väntas vara klart 2045 och gå mellan Osaka och Tokyo.

Båtar och fartyg

Båtar står för  mycket av våra godstransporter och det är ett eftersatt område hur rederinäringen kan förbättra sin miljöpåverkan men även hur fritidsbåtar kan minska sina utsläpp. Utsläppen av kväveoxid i haven runt Sverige har ökat enligt Havsmiljöinstitutet. De årliga utsläppen av kväveoxid i Östersjön och Kattegatt från sjöfarten överskrider mer än dubbelt så stora utsläpp från de landbaserade utsläpp. Detta innebär ökad försurning och övergödning.

IMO (Internationella sjöfartsorganisationen) har satt upp riktlinjer för hur mycket fartyg kan släppa ut.

Diesel bör ersättas med naturgas
Viking Lines senaste fartyg Grace sägs vara det mest miljömässiga av alla större passagerarfartyg allt ifrån hur skrovet är konstruerat, utan att fartyget drivs med naturgas och ett energisystem som kallas EMMA. Ett annat fartyg som är miljömässigt är Stena Germanitca där man byggt motorerna så de fungerar på metanol.

Utöver att man börjar använda mer miljömässiga drivmedel har man börjat se på katalytisk avgasrening – vilket är ett mycket eftersatt område.

Ny teknik och programvaror för hållbara transporter

Vi kommer se analytisk programvara som förbättrar logistik och routing för flygplan, tåg och lastbilar kommer minska transport branschens miljöpåverkan. Det finns också andra sätt att transporteras som ET3 (Evacuated Tube Transport Technologies) som är en teknik från E3.com.

Share.

About Author

Nyheter inom klimat, miljö och hållbar utveckling: På klimatinnovationer skriver jag om klimatnyheter och spännande projekt inom miljösektorn både nationellt och globalt. Vad händer inom hållbarhetsområdet, sustainability och med grön teknik.

Leave A Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap