Rening av koppar

Rening av koppar

Koppar är ett miljögift och det här studentarbetet på Konstfacks vårutställning visar hur man kan rena koppar i stuprännor. I likhet med andra miljögifter läcker kopparn ut i naturen och skadar ekosystemet. Projektet heter Super local urban mining och syftar att samla och utvinna koppar från hus med koppartak.