Smart City – framtidens hållbara städer

0

Smart  cities – framtidens städer och sustainable cities

Runt omkring i världen pågår smart city projekt. År 2050 beräknas antalet människor som bor i städer nästan ha fördubblats, från 3,6 miljarder 2011 till drygt 6 miljarder.

Stadsarkitekturen måste bli grön

Hur vi bygger våra städer är viktigt och hur städerna växer. Många av världens urbana områden är redan överbefolkade och i synnerhet utvecklingsländerna, lider många brist på rent vatten, elektricitet och nödvändiga resurser.

Stadsarkitekturen och transporterna inom framtidens städer kommer vara mycket betydelsefullt för den hållbara utvecklingen. Framtidens stadsarkitektur kommer ha ett ekologiskt perspektiv i frågor hur transporter görs med cykelleder, och walkthroughs –  men även hur vi hanterar växtligheten för insekter som bin. De problem som skapas av urbaniseringen är bland de viktigaste utmaningarna i vår tid.

Google satsar på Urban Technologies

Även Google har identifierat detta affärsområde och enligt en artikel i nätmagasinet Sidewalk har företaget satsat på ett teknikområde som kallas Urban Technologies där de kommer presentera hur man ska sänka kostnader, öka transporteffektivitet och få lägre energikostnader.

Smart City projekt runtomkring i världen

Från Oslo till San Diego samarbetar städer med teknikföretag för att hitta lösningar på moderna problem. I Toronto har man börjat bygga upp en Smart City i ett område som heter Quayside där de använder banbrytande Urban design med den senaste digitala tekniken. Ett av projektets mål är att basera beslut om design, policy och teknik på information från ett omfattande nätverk av sensorer som samlar in data om allt från luftkvalitet till bullernivåer till människors aktiviteter. Över hela världen installerar städer sensorer, smarta mätare och annan teknik för att samla in data i hopp om att spara pengar, blir renare, och minska trafiken.

Planen kräver att alla fordon ska vara autonoma och kan  delas. Robotar kommer att ströva omkring och göra enklare sysslor som att leverera post. Trottoaren Labs är ett exempel på teknik som används.

Sustainable cities – miljömässiga gröna städer

Ett begrepp som kommit på modet i miljökretsar är sustainable cities dvs miljömässiga städer och urban infrastruktur. För att vi ska få miljömässiga städer krävs satsningar inom kollektivtrafik, nya fordonssätt som elbilar och miljöbilar, infrastruktur satsningar, byggnader som tar tillvara på energin, ren energi, närproducerad mat, rent vatten till och från städerna.

I en artikel i Harvard Business Review av John D. Macomber om ”Building sustainable cities” skriver författaren om ett ramverk kring sustainable cities som vilar på 3 pelare:

  • Nya affärsmodeller som genererar vinster genom att optimera resurser och de resurser som man främst ska prioritera är vatten, el och transitprojekt.
  • Finansieringslösningar som uppmuntrar till investeringar i effektivitet (sk Financial Engineering)
  • Urval av marknader

Så här snabbt växer megastäderna

Ett nytt forskningsprojekt kring hur snabbt världens största städer växer och urbaniseringen sker. Genom att titta på satellitbilder så ser man hur städerna har utvecklats i storstäder som Shanghai, New York, Los Angeles, Mexiko city, Moskva, São Paulo, Peking, Tokyo, Delhi och London. Forskarna har identifierat ett fenomen som kallas för ”Urban Heat Island” dvs områden som är varmare än omgivande landsbygd.
Läs artikeln här från KTH

Vi kommer bygga mer på höjden

Det måste byggas på höjden i framtiden. Urbaniseringen och fokus till storstäder kommer innebära att mer byggande kommer ske på höjden med nya byggmaterial och kring ett annat tänkande. Att låta städerna växa uppåt ses av många som ett mer hållbart alternativ än städerna växer spretande utåt.

Traditionellt har höghus handlat om kontorslokaler men vi kommer se höghus som bostadsform. Ett visionärt projekt är det enorma kinesiska höghuset som planeras byggas med modulära legoliknade konstruktionsdelar. Modulära delar gör det möjligt att bygga på kortare tid.

Biophilic design och eco buildning

Biophilic design innebär att föra in naturen och naturliga element i inredning och är ett begrepp som används av arkitekten och föreläsare som Oliver Heath.

Utvecklingen av gröna tak
På tak kommer vi se vindkraft och solpaneler och det går att odla mat på utsdian av byggnader. Vissa futurister tror att stadsodling och Urban farmers kommer bli en viktig del av livsmedelskedjan.

Kretslopsstänkande med urban mining

Handlar om att återanvända metaller i städer. I Linköpingsuniversitet forskar man på det här området och. I en första studie har forskarna undersökt  Norrköping och visat att det finns 5500 ton urkopplad metall varav koppar till ett värde av 28 miljoner kronor.  Norrköpings underjord finns stora metallmängder i form av rör, kablar och ledningar som inte är i användning och som därmed skulle kunna återanvändas eller återvinnas. 

grönbro

 Wildlife bridge i Holland – liknande projekt skulle kunna användas i flera urbana miljöer. Broarna är utförda för att hjälpa djur att ta sig förbi hårt traffikerade vägar. Nederländerna är ledande inom konstruktionen av denna typ av broar. I landet har de mer än 600 liknande korsningar.

Helt nya utvecklingsområden!

Förutom de traditionella uppfinningarna kommer det även radikalt nya idéer. Enligt tidningen Economist står belysningen för 6,5% av all världens energiförbrukning.  I ett första steg sker en övergång till LED-lampor och vi kommer se en utveckling mot smartare belysning som vet när människor befinner sig i ett rum. Andra utvecklingsområden handlar om allt från allt från energihantering till katastrofberedskap till allmän säkerhet.  Vi ser också en utveckling med Internet of Things som kommer ställa nya krav på integritetsfrågor.

På sikt kommer vi kanske börja använda organiskt material istället för traditionell energi exempelvis för att försöker odla fram självlysande träd för att ersätta gatubelysningen. Man planerar att modifiera plantan med gener från en självlysande bakterie. Läs mer om idén på Smitsonian mag.

Forskning på KTH

KTH Live in Lab är en testbädd för att öka innovationstakten inom fastighetssektorn som utvecklar resurseffektiva och hållbara byggnader.

Kista mässan – ekobygg och smarta städer

Ekobygg är en ny nordisk mötesplats för investeringar och affärer inom den växande marknaden för hållbart byggande och gröna fastigheter. Mässan hölls första gången 2013 och var en succé. Se föreläsningarna från 2018

Share.

About Author

Nyheter inom klimat, miljö och hållbar utveckling: På klimatinnovationer skriver jag om klimatnyheter och spännande projekt inom miljösektorn både nationellt och globalt. Vad händer inom hållbarhetsområdet, sustainability och med grön teknik.

Leave A Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link