Klimatsmartare mat – GMO, närproducerad och ekologisk mat

Köttproduktionen och animaliska produkter står för 20% av de globala utsläppen av växthusgaser. Kött är tyvärr ett extremt ineffektivt sätt att producera protein. Med ökad befolkning på jorden kommer mänskligheten tvingas att ersätta kött med andra proteinrika produkter som är mer skonsama för miljön.

Vad har mest påverkan på miljön?

Projekt drawdown.org har rangordnat de saker som vi kan göra för att minska vår miljöpåverkan.

  1. Minska matsvinnet och kasta mindre mat.
  2. Äta mer grönsaker
  3. Laga mat på rena spisar
  4. Kompostera ditt matavfall.

Minska matsvinnet

Enligt Naturvårdsverket slängs idag en tredjedel av den mat som produceras och det finns enorma klimatbesparingar samhället skulle nå ifall matsvinnet kunde minska.

Närproducerad mat

Att producera maten nära där konsumenten bor borde vara en självklarhet. Dyra och miljötokiga leveranser borde undvikas för en hållbar utveckling och handlar du närproducerat hjälper du även till att minska transporterna.

Men vi borde inte bara tänka på att producera mat som är närproducerad utan också välja råvaror efter vilken säsong det är.

Därför är det smart med närproducerad mat och köpa råvaror direkt från producenten

  • Du får färsk mat vilket innebär bättre smak
  • Mindre steg i distributionskedjan innebär mindre risk att något negativt händer med maten dvs säkerheten ökar
  • Bra för det lokala samhällets ekonomi
  • Mindre miljöpåverkan

I Sverige efterfrågas mycket närproducerade livsmedel men samtidigt råder det otydligheter kring hur nära som en vara ska produceras för att den ska få kalla sig närproducerad. Officiellt finns det inga riktlinjer. Internationellt finns initiativ som CSA (Community Supported Agriculture) för att stödja lokalt näringsliv och lantbruk i USA.

Ekologiska jordbruk

I Europa finns det stadgar enligt EU-förodning EG No 834/2007 kring hur man definierar ett ekologiskt jordbruk som att man inte får använda konstgödsel eller kemiska bekämningsmedel. I Sverige har vi dessutom KRAV-märkningen (Kontrollföreningen för ekologisk odling).

Kombinerad ris och fiskodling

Aquaponics risodlingslösning där man använder fiskar är en gammal teknik som återigen blivit populär och är bra för både fisk, ris och avkastniningen. Det avfall som produceras av den odlade fisken skapar näringsämnen för växter vilket i sin tur renar vattnet.

Supermeat – företaget som vill producera kött utan att döda djur

Att producera mat till världen står för 25% av alla föroreningar. En lösning är om vi kan skapa kött kopior från växter.

Supermeat är ett företag från Israel som planerar att producerar protein ”in-vitro” dvs utan att döda djur. Odlad kött är tillverkad av djurceller utan användning av djuren själva. Produktionen av odlat kött börjar genom inkubation av stamceller i ett medium som är rik på näringsämnen. Dessa näringsämnen hjälper cellerna trivas och dela sig. Med tekniska hjälpmedel, muskel och fettvävnader skapas och odlas köttet. Det är biologiskt samma kött som kommer från djur. Produkterna kommer att vara icke GMO och utan animaliska produkter förutom de ursprungliga cellerna.
Läs mer

Genmodifierade grödor (GMO)

Idag dominierar genomodifierade grödor inom soja i hela världen vilket innebär att man minskat gifterna mot insekter. Det finns många restriktioner kring genmodifierade växter i Europa, till skillnad från många andra delar av världen, mycket beroende på att man är rädd för säkerheten. EUs hårda regelverk har medfört att intresset för GM grödor har minskat kraftigt. Olika jordbruksforskare har olika bild av risker som hälsorisker och miljörisker. Hälsoriskerna verkar inte innebära någon större risker enligt stora delar av forskarna medan många säger att det behöver mer forskning.
Ladda ner whitepaper:   GMO och hållbar utveckling

Det finns motkrafter mot GMO mat och lantbrukare som är principiellt mot GMO mat ofta handlar det om små lantbruk. Läs mer på GMO-report.

Fönsterodlingar

Fönsterodlingar är ett roligt och trevligt sätt att odla för stadsbor och trädgårdsnybörjare som inte har tillgång till mark. Det finns företag som  UrbnEarth för att odla örter och det är GMO baserad mat.  Växter som man har är tex basilika, morötter, kattmynta, koriander,  sallad, Marigold, persilja, grönkål, rädisor, spenat. Deras systemet kostar $ 54,95 Fönsterodlingar

Proteinkakor av gräshoppor och animaliskt innehåll

Vegetarisk kost innebär minskade koldioxidutsläpp jämfört med köttproduktion.
Aktuellt hade ett reportage från Bryssel där man visade kring fördelar med insekter i matlagningen bla proteinkakor av gräshoppor eftersom insekterna har högt proteininnehåll. Flera riskkapitalbolag investerar kring tekniken och du hittar bolag som svenska Qvicket som producerar mjöl på syrsor.

Livsmedelsverket var positiva och berättade om fördelen att det inte bildades någre restprodukter. Sedan tidigare finns det en FAO rapport om insektsodling som skalbaggar, larver, getingar som är positiv eftersom insekter är rika på proteiner.

Det finns startu-up företag som Impossible Food som gör kött utan animaliskt innehåll och Bill Gates från Microsoft har gått in och investerat i bolaget.

Minska matavfallet

Enligt en rapport från Institution of Mechanical Engineers, producerar världen 4 miljarder ton livsmedel, men cirka 1,2 till 2 miljarder ton slängs. Det betyder att upp till 50% av allt livsmedel, kastas bort. Mycket matavfall slängs i onödan trots att det är ätbart. Det finns hållbarhetsdatum som livsmedelskedjor måste hålla sig till enligt lagstiftning. Den mat som slängs hämtas mot en avgift och lämnas ut till välgörande ändamål och som används av fattiga, ensamstående och barnfamiljer. Företag som återanvänder mat är tex thedailytable.com. Säsongsbaserad mat Se till att handla mat i din närmiljö. Du kan handla råvaror som svamp, äpplen, rotfrukter och rödbetor på hösten viket minskar miljöpåverkan om du anpassar maten efter säsongen. Växthus producerad mat kräver mycket energi.

Sajter som marknadsför närproducerad mat och ekologisk mat

Anlednngen att du ska byta och köpa ekologisk – ”man dör liksom inte knall och fall”. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ik3yCcPxmW0 Det finns en del sajter som är riktigt bra och även prisbelönta kring ekologisk mat.

Nya metoder att producera mat

Vi kommer se nya metoder att producera mat och dryck som är mer miljöanpassade och drivs av konsumenternas efterfrågan på ekologiska produkter. Vi som konsumenter har ett stort ansvar att välja rätt produkter i livsmedelshyllorna.

Växthusgaser i samband med matproduktion
Metan gas från mjölkkor orsakad av, Uhm, bovin flatulens-är en viktig bidragande orsak till den globala uppvärmningen. Vegan biologer Ryan Pandya och Perumal Gandhi har utvecklat en speciella jäst som producerar samma nyttiga proteiner som finns i mejeri. Deras produkter lanseras under 2019.

Slöseriet med matavfallet
Share via
Copy link
Powered by Social Snap