Luftrening – smutsig luft från kolkraftverk i Tyskland kommer bli vår smutsiga luft

0

Luftrening handlar dels om inomhusluft men även utomhusluft och att minska utsläppen från tex kolkraftverk. Koloxid, dikväveoxid, ozon, aceton och andra luftföroreningar kan blåsa till Europa från USAs östkust på mindre än en vecka. Samtidigt kan man hitta spår av Europeiska luftföroreningar i Asien.

Att minska koldioxidutsläppen till noll kommer att kräva en bred uppsättning tekniker som täcker alla sektorer av ekonomin och samtidigt finns marknadsmässiga krav att energin ska vara lika billig och tillförlitlig som tradtionella fossila bränslen.

Samhället behöver göra satsningar på

 • Innovationshubbar kring energifrågor
 • Avancerad kärnenergi
 • Alternativa energislag
 • Energi grid-lösningar
 • Satsningar på koldioxidneutrala och nya bränslen som vätgas

pegasosLuftföroreningar, utsläpp i atmosfären av olika gaser, finfördelat fasta ämnen eller fint spridda flytande aerosoler på priser som kan nå koncentrationer i luften som orsakar påverkar hälsa, ekonomiska och estetik. De gasformiga luftföroreningar i tätorter innehåller svaveldioxid, kvävedioxid och kolmonoxid; dessa släpps ut direkt i luften från fossila bränslen såsom olja, bensin och naturgas som förbränns av kraftverk, bilar och andra förbränningsanläggningar.

Bilden till höger visar Luftskeppet Pegasos (Pan-European Gas-Aerosol-Climate Interaction Study) som används inom EU och Israel för att forska på atmosfärkemi och klimatförändringar. Att undersöka luften och atmosfären på hög höjd är mycket viktigt för att förstå hur det påverkar klimatet på resten av jorden och det pågår många projekt där man mäter luftkvaliteten på hög höjd. Andra exempel är tex ett drygt 300 meter högt torn som forskare från Max Planck-institutet placerat i Sibirien (Zotino).

Smutsig luft i Kina är vår smutsiga luft om 6 månader

luftrenare

luftrenare – elevarbete på konstfack vårutställningen 2013

Att övervaka luftkvalitén utomhus har blivit big business under senare år. En stad som har haft stort fokus är Peking och dess omliggande städerna. En annnan kinesisk stad med stora miljöproblem är mångmiljonstaden Harbin i nordöstra Kina. Myndigheterna i Kina har sagt att miljöproblemen är en av de viktigaste frågorna att lösa.

Luftburna suspensioner (blandningar) av extremt små fasta eller flytande partiklar kallas ”partiklar” (t.ex., sot, damm, rök, ångor, dimmor), särskilt de som är mindre än 10 mikrometer (μm; miljondelar av en meter) i storlek, är betydande luftföroreningar på grund av deras mycket skadliga effekter på människors hälsa. De avges av olika industriella processer, eller olja-koleldade kraftverk, bostäder värmesystem och bilar. Bly rök (luftburna partiklar mindre än 0,5 μm i storlek) är särskilt giftiga.

Under senare år har man fått fram verktyg som mäter PM 2.5. PM 2.5 är partiklar upp till 2.5 mm i diameter och är skadligt eftersom det kan komma in i lungorna och blodet. PM2.5 orsakas främst av motorfordon men i China Daily uppger man att ungefär 25% kommer från närliggande städer. Luften i Peking är förorenad ungefär hälften av året och PM2.5 utgör den största föroreningen med 80 till 90% av de förorenade dagarna.

En indikator på den dåliga luften är att priset för fryst sperma i Kina har stigit kraftigt vilket beror på luftföroreningarna. Vid en studie på den största spermabanken i Shanghai nådde inte 2/3 till WHO:s minimimått rapporterar flera kinesiska medier. Marknadspriset 2013 låg på 30000 yuan.

Peking har minst 23 officiella stationer för luftövervakning dvs övervakning av luft och väderrelaterade sensorer och de har 35 automatiska luftstationer som bevakar 2.5, svavel och kväveoxid. Stationerna analyserar föroreningar och överföra data till ett center som ger en daglig rapport och luft prognoser kvalitet. . Dessutom publicerar Pekings kommunala Miljö Center ett index med luftkvalitet och de visar i realtid koncentrationen av föroreningar på sin webbplats och mikroblogg och andra kanaler.

Småpartiklar från dieselbilar påverkar hälsan

En av de största källorna till småpartiklar i vår miljö kommer från dieselbilar.
De släpper ut mycket mer kvävedioxid och väldigt små partiklar som påverkar i hälsan.
En spansk studie som omfattar 3000 barn i 300 klasser och 40 skolor visar
att där barn som går i skolor med högre utsläppshalter arbetar hjärnan långsammare.

Inomhusluft och luftfilter

Enligt den amerikanska organisationen Environmental Protection Agency är inomhusluften 200-500% mer förorenad än utomhusluften mycket beroende på hygienprodukter som innehåller gifter och många företag försöker förbättra luftkvalitén inomhus med lägre energi. Inomhusluften i skolorna har ofta dålig kvalitet eftersom ventilationen vilket innebär att eleverna kan drabbas av utslag, hosta och huvudvärk. 45% av alla kommuner genomför inte kontroll av luften utan struntar i att åtgärda bristerna.

Alltfler familjer i storstäder väljer att skaffa sig luftrenare. Luftfilter kan klassas från A till G med avseende på energiförbrukningen. Det finns olika standarder exempelvis TUeV, MCerts och ENS.

Men det går också att få bättre inomhusluft genom växter. Under slutet på 1980-talet forskade NASA på vilka krukväxter som lyckades bäst att rena luften sedan dess har Journal of American Society of Horticultural Science publicerat liknande studier.

Vad är ren luft?

Ren och torr luft består främst av kväve och syre — 78 procent och 21 procent av respektive volym. Resterande 1 procent är en blandning av andra gaser, mestadels argon (0,9 procent), tillsammans med (mycket liten) spårmängder av koldioxid, metan, väte, helium och mer. Vattenånga är också en normal, fastän ganska variabel, del av atmosfären, normalt sträcker sig från 0,01 till 4 procent volymprocent; under mycket fuktiga förhållanden kan fukthalten i luften så hög som 5 procent.

Exempel på växter som renar

 • Aloe Vera renar från ämnen som formaldehyd och bensen
 • Chlorophytum comosum (spindelväxt) renar från ämnen som formaldehyd, kolmonoxid, xylen och bensen
 • Gerber tusensköna (Gerberajamesoniien) Är en blommande växt som är effektiv på att ta bort trikloretylen, som du kan få i kemtvätten. Växten är också bra för att filtrera ut bensen. Bra i tvättstugan om den är ljus.
 • Svärmorstunga (Sansevieria trifasciata ’Laurentii) – en av de bästa för att filtrera bort formaldehyd, bensen och trikloretylen. Bra växt om du har ett ljust badrum
 • Ampelilja – binder gift som formaldehyd
 • Paradisträd – tar upp koldioxid
 • Djävulens murgröna (Scindapsus aures) tar bort formaldehyd passar i ljusa garage
 • Chrysanthemum (Chrysantheium morifolium) Blomningarna hjälper till att filtrera bort bensen, som är vanligt förekommande i lim, färg, plast och tvättmedel. Denna växt älskar starkt ljus och du måste hitta en plats nära ett öppet fönster med direkt solljus.
 • Dracaena marginata tar bort gifter som xylen, trikloretylen och formaldehyd
 • Benjaminfikus renar från ämnen som formaldehyd och benzen
 • Engelska murgröna (Hedera helix) En studie fann att murgrönor reducerar luftburen fekal material som kan utgöra den dominerande källan till luftburna bakterier. Det har också visats att filtrera bort formaldehyd som finns i vissa rengöringsmedel.

Källor: bloggen Obesprutat samt Journal of American Society for Horticultural Science

Innovativa bolag inom luftreningsbranschen

Exempel på innovativa bolag inom luftreningsbranschen:

 • Camfil Farr.
 • Met One Instruments Inc har instrument som övervakar bla amerikanska ambassaden i Peking.

Share.

About Author

Nyheter inom klimat, miljö och hållbar utveckling: På klimatinnovationer skriver jag om klimatnyheter och spännande projekt inom miljösektorn både nationellt och globalt. Vad händer inom hållbarhetsområdet, sustainability och med grön teknik.

Leave A Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap