Koldioxidfångare – hur kan vi fånga koldioxiden?

Koldioxidfångare – hur kan vi fånga koldioxiden?

Flera företag jobbar med att utveckla koldioxidfångare (eng. Carbon dioxide catcher). Det är komplext att fånga koldioxiden och tekniken måste vara praktiska och prisvärda och effektivt suga upp överskott av utsläppen av växthusgaser. Man upskattar att tekniken med koldioxid fångare är tillgänglig om 5-10 år. En koldioxidfångare är en enhet eller ett system som är utformat för att ta bort […]

Deforestation – skogsavverkning

Deforestation – skogsavverkning

Vad är deforestation? Deforestation är den engelska termen för avskogning. Mänsklighetens alltmer permanenta prägel på planeten har lett till en ny geologisk tidsålder i jordens historia – Antropocenen. Skogarna håller på att fällas över Malaysia, Indonesien och Västafrika för att ge världen palmolja som används för godis och kosmetika. Hur använder vi jorden? Globalt räknar man med att skydda regnskogen […]

Zero-Carbon naturgas

Zero-Carbon naturgas

Det globala energi systemet är i en över gång till teknik med låga koldioxid utsläpp och naturgas är en del av denna viktiga över gång. Naturgas står för mer än 22 procent av världens el. Och även om det är renare än kol så är det fortfarande en massiv källa till koldioxidutsläpp. Projekt som gör naturgas renare Med rätt ren […]

Koldioxid

Vad är koldioxid? Koldioxid skapas när kol bränns. Den kemiska beteckningen för koldioxid är CO2. C står för kol, och O2 står för två molekyler av syre. (Det är därför det kallas koldioxid; di innebär två.) Koldioxid är en liten beståndsdel i atmosfären, endast 0,038%. Syre är däremot cirka 21%. Men CO2 är enormt viktigt för livet. Växter använder energi […]

Luftrening – smutsig luft från kolkraftverk i Tyskland kommer bli vår smutsiga luft

Luftrening – smutsig luft från kolkraftverk i Tyskland kommer bli vår smutsiga luft

Luftrening handlar dels om inomhusluft men även utomhusluft och att minska utsläppen från tex kolkraftverk. Koloxid, dikväveoxid, ozon, aceton och andra luftföroreningar kan blåsa till Europa från USAs östkust på mindre än en vecka. Samtidigt kan man hitta spår av Europeiska luftföroreningar i Asien. Att minska koldioxidutsläppen till noll kommer att kräva en bred uppsättning tekniker som täcker alla sektorer […]