Artiklar om: Koldioxid

Vi behöver koldioxidneutral värld

Vad menas med koldioxidneutral?
Koldioxidneutral (engelska: carbon free) är ett populärvetenskapligt begrepp som innebär ett det inte är någon nettoökning av av koldioxid i atmosfären. Den koldioxid som bildas vid förbränning av ett ämne har tidigare tagits upp från luften då ämnet har växt. Att nå nollutsläpp är ett paradigmskifte men det pågår.

Vad är koldioxid?
Koldioxid (latinskt namn: Dioxidum carbonis) är en växthusgas som är färglös, icke brännbar och cirka 1,5 gånger tyngre än luft vid samma tryck och temperatur. Med varje andetag vi tar andas vi ut koldioxid och den används av växter för att skapa fotosyntesen och socker.

De stora klimatbovarna

De största klimatbovarna är Kina följt av USA. I flera länder har utsläppen minskat framförallt i Europa och i Kina och USA har de stabiliserats på höga nivåer. Det politiska klimatet kring miljöskatter är olika inom de ekonomiska blocken Kina, USA och Europa. I Sverige är Liberalerna det enda parti som vill ha en europeisk koldioxidskatt.

Att bränna fossilt bränsle för elektricitet och värme är världens största källa för koldioxidutsläpp.

Räkna ut dina egna utsläpp

Med koldioxid kalkylatorn kan du räkna ut dina egna koldioxidutsläpp.

[button link=”https://climatecare.org/calculator/” size=”large” color=”orange”]Koldioxid kalkylator[/button]

Ditt val av transport påverkar utsläppen

Enligt en beräkning från SVT har val av transportsätt mycket stor påverkan på koldioxidutsäppen. En tågresa för 5 personer släpper ut 650 kilo koldioxid jämfört med 1270 kilo om de hade tagit en diesel bil. Samma sträcka hade släppt ut 4560 kilo om de hade åkt flyg.