Klimatförändringar kan utlösa nästa finansiella kris

0

Klimatförändringarna har lett till att extrema väder förhållanden har blivit vanligare.  Klimatförändringen är inget hot; Det är här. 

Jordens klimat har ökat med 1 grad Celsius från preindustrial nivåer, vilket har inneburit flera värmeböljor, bränder, skogsbränder, orkaner, stormar, vattenbrist, migration och konflikter. European State of the Climate visar att 2018 var ett av de tre varmaste uppmätta åren någonsin i Europa. 

Vi vet inte vad som kommer att hända härnäst men vi vet att förändringarna är dåliga och kommer att bli mycket värre, även med samordnade globala åtgärder.


Vad menas med climate sensitivity?
Känsligheten av jordens klimat vid ökningar i atmosfäriskt CO2-koncentration är en fråga som är kärnan i klimatvetenskapen.
Läs mer hur forskarna mäter klimatkänsligheten på https://www.carbonbrief.org/explainer-how-scientists-estimate-climate-sensitivityCarbonbrief.org

Vad händer om klimatet stiger 2 grader celsius

Många tror att mänskligheten är förlorad om klimatet stiger 2 grader. Världen kommer bli mycket torrare vilket kommer påverka eknomier, jordbruk, infrastruktur och väder. När temperaturerna stiger kan det betyda att många av de största städerna blir dödligt varma på sommaren, kanske så snart som 2050. Det kan innebära isfria somrar i Arktis, och som vissa vetenskaps män tror det kommer hota världens kuststäder. Stigande temperaturer kommer att skada eko system och arter som inte kan anpassa sig  inklusive arktiska områden och korallrev som kommer försvinna.

Noblelpristagare Dr. William Nordhaus vill sätta pris på koldioxidutsläppen med hjälp av skatter, men modellerna har fått kritik att sätta för låga skatter.

Klimatförändringar kan utlösa finansiella kriser

Klimatförändringar kan utlösa nästa finansiella kris enligt en artikel i Bloomberg News som citerar Paul Fisher, som gick i pension för ett år sedan som ställföreträdande chef för Bank of England organ vilket övervakar landets banker. ”Det är potentiellt en systemrisk.” En plötslig prissättningen av tillgångar som en följd av klimatförändringarna ”kan vara den utlösande faktorn för nästa finanskris.”

Det viktigaste du kan göra för att bekämpa klimat förändringarna – prata om problemet

Share.

About Author

Nyheter inom klimat, miljö och hållbar utveckling: På klimatinnovationer skriver jag om klimatnyheter och spännande projekt inom miljösektorn både nationellt och globalt. Vad händer inom hållbarhetsområdet, sustainability och med grön teknik.

Comments are closed.

Share via
Copy link