Isoleringar – här finns det stor potential till energibesparingar

Fastigheter står för ungefär en tredjedel av den totala energianvändningen och en stor del är uppvärmningen av byggnader. Politisk behövs styrmedel som gör att det ställs energikrav på både nybyggen och renoveringar. Med effektivare isolering och grönt byggande finns det mycket pengar att spara.

Du själv kan minska på elförbrukningen genom att sänka värmen, använda moderna energisnåla vitvaror och bada mindre och istället ta kortare duschar.

Byggmaterial och miljövänlig produktion

Inom isolering pågår många intressanta projekt i forskningsvärden exempelvis med nya material men även nya konstruktioner, exempelvis sandwidge konstruktioner där syftet är att minska energi åtgången. Inom byggindustrin pratar man mer och mer om smarta material som ”äter upp” kväveoxider.

Intressanta projekt – för att minska energianvändningen

Chromogenics arbetar kring ett projekt för att minska elkostnaderna genom en fönsterfolie som reglerar ljus och värmeinsläpp. Enligt företaget kan elkostnaden halveras.

Om videon: många skyskrapor är byggda med gammal teknik. I den här videon berättas hur man kan använda och installera den bästa tekniken i gamla byggnader.

Exempel på isoleringsmaterial som kan revolutionera

Supereffektiv isolering och nya material minskar energiåtgången betydligt.

  • Exempelvis Cellfab som utvecklar en ny armeringsmetod med 75% mindre stål.
  • Supermaterial grafen som har samma uppbyggnad som grafit och börjat att tillverkas av företag som Graphensic AB. Grafen är rent kol, där atomerna är ordnade i ett hexagonalt mönster och materialet är extremt lätt. Enligt materialforskare är grafen 20 gånger starkare än stål. Det går att använda materialet för att göra böjbara solceller. Det går också att använda materialet för ny typ av metaller  av belysning utan miljöfarliga metaller som exempelvis företaget Lunavation arbetar med.
  • Nanomaterial och nanoteknik med extrem styrka och hållbarhet och kan ge ytan speciella egenskaper.
  • Lätta fordon av kolfibermaterial
  • Svenska Aerogel har tagit fram och patenterat en  konkurrenskraftig produktionsmetod för ett supereffektivt  isoleringsmaterial aerogel som bara kräver 20 procent av volymen. Aerogel är ett ämne som har stor potential för bland annat värmeisolering, luftrening och som tillsats i olika materiel.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap