Artiklar om: Insektsdöd

Allt fler forskare börjar intressera sig kring insektsdöden och det har fått stor genomslag i media som publicerat larmrapporter om ingenting görs. Tyvärr är forskningsläget ofta oklart och det saknas kvalitativ data som går att jämföra över tiden. Men om larmrapporterna är korrekta så är det ett bekymmersamt läge. Orsaker till insekternas tillbakagång förklaras ofta med bekämningsmedel.

I