Artiklar om: Hållbar utveckling

Hållbar utveckling med begränsade resurser och miljöfrågor i världen.

Hållbarhet har blivit den nya standarden

Hållbarhet (sustainability) är ett begrepp som används alltmer bland storföretag för att visa att de är miljömedvetna. Hur investmentföretag investerar har en stor påverkan på miljön och det har ställts alltmer krav att de tar ett större ansvar för sina investeringar och portfolios. Hållbarhetsfrågor påverkar risker, hur företag designar produkter, bygger supplykedjor och interagerar med företag.

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Bruntlandrapporten

Avfall
0

Plaster i haven

https://www.youtube.com/watch?v=RLAq19hGTBw Plasterna i världshaven (antropogena artiklar) ökar Mängden plastavfall ökar i världshaven. Plast produktionen har…

1 2 3