Vätgas – kommer vätgasen ersätta oljan?

Vätgas – kommer vätgasen ersätta oljan?

Kan vätgas vara framtidens energikälla och ersätta oljan? Vätgasdrivna bilar, kraftverk och bostäder kan erbjuda viss konkurrens till förnybara energikällor. Medan väte finns nästan överallt är det vanligtvis bundna med andra element, som syre i H2O, där det måste separeras för att producera fritt väte. Den kommersiella separationsprocessen använder naturgas för att reagera med överhettad ånga för att tömma bort […]

BECCS – Bioenergi odlingar kan bekämpa klimatförändringarna, men hotar livsmedelsgrödor

BECCS – Bioenergi odlingar kan bekämpa klimatförändringarna, men hotar livsmedelsgrödor

Vad är BECCS? BEECCs är en förkortning som står för Bio-energy with carbon capture and storage. Tekniken är en hybridmetod som innbär att fånga in och lagra koldixodid utsläppen från förbränning av biobränslen. Grödor suger koldioxid (CO2) från atmosfären, kraftverk bränner biomassan för att generera elektricitet, och utsläppen fångas i en skorsten och pumpas under jord för långsiktig lagring. BECCS […]

4268 anställda på Amazon pushar för större klimatförändringar

4268 anställda på Amazon pushar för större klimatförändringar

Denna vecka mer än 4 200 Amazon anställda uppmanat företaget att tänka om hur de bidrar till en uppvärmning av planeten. De vill att företaget har en klimat plan enligt enligt blogginlägget som är mer omfattande än de CSR. Det är rätt ovanligt att anställda använder aktivist metoder. Åtgärden är hittills den största medarbetarstyrda rörelsen för klimatförändringar inom techindustrin. Läs […]

Skogsplantering med drönare

Skogsplantering med drönare

Trädplanteringsdrönare skjuter frömissiler för att återställa skogen. I Myanmar pågår ett stort projekt för att återställa kustnära mangrove skogar från luften. Med den här tekniken kan vi industriellt plantera stora mängder skog till ett betydligt lägre pris än traditionell skogsplantering. De gör först en planering av skogsplanteringen innan de börjar plantera nya träd. Drönare flyger över ett område för att […]

Odla i öknen

Odla i öknen

Klimat förändringar, torka, djurhållning och mänskliga aktiviteter har lett till att spridningen av öknar ökat över hela världen. Ungefär 40 procent av jordens mark yta är upptagen av torrt land och där bor 2 miljarder människor. Potentialen att ökenspridningen påverkar jorden är mycket stor. Lösningar Desert Control är ett norskt start-up företag som specialiserat sig på att få växtlighet i […]

Havet – värms upp snabbare än väntat

Havet – värms upp snabbare än väntat

Haven värms upp ännu snabbare än man tidigare trott enligt en studie från Berkeley. Värme som fångas av växthus gaser höjer havets temperaturer snabbare än man tidigare trott, avslutar en analys av de fyra senaste hav-uppvärmnings observationerna. Resultaten ger belägg för att tidigare påståenden om en avmattning eller ”uppehåll” i den globala uppvärmningen under de senaste 15 åren var ogrundade. […]

Vad menas med Geoengineering?

Vad menas med Geoengineering?

Vad är geoengineering? Geoenginering handlar om att medvetet manipulera jordens klimat. Förespråkarna menar att geoengineering skulle kunna vända den globala uppvärmning. Geoengineering är en samling av tekniker som syftar till att bekämpa klimatförändringar genom att påverka jordens klimatsystem på olika sätt. Geoengineering-tekniker kan delas in i två huvudkategorier: tekniker som syftar till att fånga upp och lagra koldioxid och tekniker […]