Framtidens energi och förnybar energi – ren energi till våra barn!

0

Vad menas med förnybar energi?

De förnybara energikällorna består av solenergi, vattenkraft, vindkraft, geotermisk energi, hav och biomassa. Den vanligaste fördelen med varje är att de är förnybara och kan inte bli uttömda och förbrukade. De är naturlig och ren energi, eftersom de inte förorenar luften, och att de inte bidrar till den globala uppvärmningen eller växthuseffekten.

Utvecklingen inom sol-och vindkraft sker  till stor del på grund av förbättrat ekonomiskt läge. Kostnaden för projekt inom förnybar energi sjunker tack vare stora naturtillgångar i många utvecklingsländer och dramatiskt lägre kostnader för utrustning.

Enligt Bloomberg NEF tror man att förnybara energikällor står för 87% av all electricitet år 2050 där vind och solenergi kommer vara de viktigaste energislagen. Det som kommer prägla skiftet mot förnybar energi är billiga energikällor, flexibel efterfrågan och batterier.

Framtidens energi & förnybara energiprojekt

Det finns flera smarta och förnyelsebara energikällor som leder till en hållbar utveckling kring framtidens energi men även smarta och innovativa energieffektiviseringar kan leda till mindre energiförbrukning.

Många bedömare tror att fusionsenergi (dvs processer som fungerar på motsatt sätt än kärnkraft) kommer att finnas om några decennium. Genom forskning och utveckling, liksom, ny teknik, är hoppet många kring förnybara energikällor.


Resurseffektiva energisystem omfattar hela kedjan från produktion till konsumenternas slutanvändning.

Energieffektivisering är viktigare än någonsin, inte bara för att fokus på hållbarhetsfrågor kan spara pengar utan också för att många företag har hårda miljökrav att uppfylla.

  • System för värme- och elproduktion
  • Optimering av energisystem hos myndigheter och inom fjärrvärmeverk
  • Systemen i våra byggnader kring värme, ventilation och el
  • Hur befolkningen använder energi och el. Elvärme och luftkonditioneringar svarar idag för en mycket stor del av energianvändningen i världen.
  • Nya affärsmodeller för att styra åt effektivare energianvändning

Exempel på klimatinnovationer finns det gott om inom energiområdet. Greenpeace har kommit fram att det kommer skapas runt 60 000 arbetstillfällen ifall Sverige ställer om till grön energi fram till 2020. Men den stora förändringen kommer att ske att fler och fler kommer att bosätta sig i urbana områden och tänk om städerna skulle kunna konsumera 30% mindre energi vilken energisparande det skulle innebära.

miljo
Exempel på grön energiteknik och framtidens energi:
Tyskland nämns ofta som ett föregångsland kring förnyelsebar energi exempelvis solenergin och vi behöver satsa på teknik som innebär energieffektiviseringar.

Share.

About Author

Nyheter inom klimat, miljö och hållbar utveckling: På klimatinnovationer skriver jag om klimatnyheter och spännande projekt inom miljösektorn både nationellt och globalt. Vad händer inom hållbarhetsområdet, sustainability och med grön teknik.

Leave A Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link