Energilagring

Sol och vind kommer att bli de största energikällorna. Sol och vind levererar elektricitet ojämnt och inte alltid matchat med efterfrågan.

Det kommer behövas nya och förbättrade system för att lagra energi och här behövs verkligen olika typer av klimatinnovationer så att man kan producera energi oberoende av konsumtionen. Detta driver ett behov av storskalig lagring av energi som är uppkopplat mot elnätet.

Energilagring handlar om att matcha och balansera tillgång och efterfrågan i elproduktion och i elnäten. Storskalig lagring som testas är vätgas, bränsleceller (fuel cells), litiumjon, tryckluft och flera andra tekniker.

Pumpkraft (vattenbatterier) står idag för över 90% av alla energilagring i världen och är den billigast energilagringsmetoden. Pumpkraft i dess nuvarande form nyttjas framförallt där det finns dammar med fallhöjd. Problemmet med dammar är att de finns bara på ett fåtal platser i världen.

Är gruvor framtidens energilager?

En ny och innovativ metod är uttjänta gruvor som finns utspritt och i princip i alla länder i världen. Ett företag som jobbar med den tekniken är Svenska Pumped Hydro Storage som bygger system (blandning mjukvara och hårdvarukonfiguration) för pumpkraft i gruvor. Lagringsmetoden har potential att bli världens största energilagringstillämpning och utan farliga kemikalier samt osynligt under marken.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap