Elbilar och elfordon – ”war on fossils”

Elbilar och elfordon

elbilarUtvecklingen går mot elbilar, elfordon och nya bränslen. Vi kommer på sikt vara tvungna att minska vårt oljeberoende. Paradigmskiftet kommer vi se de närmaste 20 åren och det kommer innebära bättre batterier och laddning vilket har varit lite av elbilarnas akilleshäl. Nedanstående fotogalleri är några bilder jag tog i Bryssel där man kan hyra en elbil med Zencar (se biler).

En annan stad som satsar på elbilar är Paris där elbilspoolen Autolib har flera tusen bilar utspridda på flera stationer och tjänsten betalas via en årsavgift på 120 Euro och en hyravgift som varierar beroende på hur länge du hyr bilen. Själva stationerna som finns i mängder innebär dessutom att förarna får gratis parkering.

Studentprojektet Sunswift eVe som utmanar Tesla: Läs mer på Wired

Tips! Besök gärna vår temabloggen köpaelbil.se om du vill veta mer om elbilar och hållbara transporter.

Zencar elbil

Zencar elbil
Laddining av elbil
Laddining av elbil
Share via
Copy link
Powered by Social Snap