Artiklar om: Byggindustrin

Byggindustrin svarar för ungefär en tredjedel av alla koldioxid utsläpp globalt och fram till 2030 förväntas den totala byggproduktionen att öka med 85%. Eftersom detta är en sektor som använder stora mängder ändliga resurser, kommer tillväxten i produktionen leda till mer resurs belastning på miljön samtidigt som utsläppen kommer att öka.

Grönare material i byggnaderna

Cement är en stor miljöbov och genom att använda grönare cement beredningar går det att minska miljöpåverkan motsvarande 46,9 miljoner bilar enligt projekt Drawdown.

Vi kommer också se att fler hus bygg med organiska material. För att påskynda användningen av trä i byggbranschen publiceras rapporten ”Trä i konstruktion – 25 fall med god praxis” av Nordic Wood ett initiativ som beställts av den svenska regeringen och Nordiska minister rådet.