Artiklar om: Avfall

Avfall eller sopor är oönskade substanser som bildas genom mänsklig verksamhet. Industriavfall och mänskligt skräp tillhör ett området som ökat markant sedan mitten av 1900-talet och forskarna har börjat prata om en ny tidsålder.

Avfall
0

Plaster i haven

https://www.youtube.com/watch?v=RLAq19hGTBw Plasterna i världshaven (antropogena artiklar) ökar Mängden plastavfall ökar i världshaven. Plast produktionen har…

Avfall
0

Avfallshantering

Historiskt sett har människan alltid lämnat efter sig avfall och restprodukter, detta är ingen ny…