Lösningar mot plaster i haven

Lösningar mot plaster i haven

Plasterna i världshaven (antropogena artiklar) ökar Mängden plastavfall ökar i världshaven. Plast produktionen har ökat exponentiellt sedan dess användning blev utbredd på 1950-talet. Sedan 1990-talet har plasterna i haven ökat signifikant. Läs mer i den här forskningsrapporten. En av de första larmrapporterna visade att över 5000 miljarder bitar av plast som väger nästan 269,000 ton, är flytande i våra hav […]

Antropocen – forskarna har deklarerat en ny tidsålder

Antropocen – forskarna har deklarerat en ny tidsålder

Vad är antroprocen? Mänsklighetens inverkan på jorden är nu så djupgående att en ny geologisk epok kallad Antropocen-måste deklareras, enligt en officiell expert grupp, som presenterade rekommendationen till the International Geological Congress. Det är ett event som sponsras av Internationella förbundet för de geologiska vetenskaperna. Det var nobelpristagaren i kemi Paul Crutzen som först myntade begreppet under en konferens i […]

Återvinna plast med nya metoder

Återvinna plast med nya metoder

Om tio år kommer de metoder som används för att återvinna plast och elektroniskt avfall förändras förutspår Peter rem, professor i Resources & återvinning på TU Delft. Dagens återvinningsanläggningar, med sina enorma sorterings områden och stora separationsanläggningar, kommer att ha ersatts av distributions centraler för återvunna råvaror som kan tillverka högkvalitativa produkter. Magnetisk Densitet Separation (MDS), som separerar avfall enligt […]

Bioenergi – en nyckelteknik för att nå miljömålen

Bioenergi – en nyckelteknik för att nå miljömålen

Bioenergi är energi som kan erhållas direkt eller indirekt ur olika typer av biologiskt material. Det kan i stort sett vara vilket biologiskt material som helst (biomassa) som tex träflis, träd, energigrödor, metan, halm, avfall, jordpruksspill. Biobränslen är förnybara bränslen som är producerade av levande organismer (biomassa). Från politiskt håll vill bla socialdemokraterna bygga ut biokraftvärme. Företag som svenska Neozeo bygger biogasuppgraderingsmoduler […]

Avfallshantering

Avfallshantering

Historiskt sett har människan alltid lämnat efter sig avfall och restprodukter, detta är ingen ny företeelse utan något som skett i alla tider men esklalerat från mitten av 1900-talet. Tidigare i mänsklighetens historia var dessa dock av sådan mängd och natur att de snabbt togs om hand av moder jord och därigenom inte blev något större problem. Ökad tillväxt Ekonomisk […]

Olika uppvärmningssystem och smarta byggnader

Olika uppvärmningssystem och smarta byggnader

Olika och nya innovativa uppvärmningssystem är ett sätt att minska energiåtgången. Det finns många projekt på lokalnivå som är väldigt intressanta från ett energiperspektiv och ofta handlar det om många bäckar små för att minska energikostnaderna. Smarta byggnader och smarta hus Smarta byggnader och smarta hus är byggnader som har en hög grad av automatisering och använder teknik för att […]