5 fördelar med solenergi och solceller

0

Solenergi är energi som solens strålar bidrar med, och det är tack vare solenergin som vi kan leva på jorden. Solenergin bidrar även med andra fördelar, såsom att du kan omvandla solenergi till miljövänlig elektricitet med hjälp av solceller.

På hemsidan Hemsol.se kan få mer information gällande hur solceller och solenergi fungerar, samt huruvida en investering i ett solcellssystem kan vara lönsamt för dig.

Det finns ett flertal för- och nackdelar med solceller och solenergi, men i den här artikeln fokuserar vi oss mest på fördelarna, då de är mest påtagliga.

Sammanfattningsvis

  1. Solceller kräver nästan inget underhåll (naturen städar bort smutsen)
  2. Du kan producera el även om det är molnigt (då solenergi nyttjas)
  3. Du gör miljön en tjänst (mindre utsläpp)
  4. Du kan tillverka solel (och tjäna pengar)
  5. Husets värde ökar (då fastigheten blivit mer energieffektiv)

Nedan belyser vi de fördelar som nämnts ovan i större detalj.

Fördelarna med solceller och solenergi

1. Solceller kräver minimalt underhåll

Många solceller som sammankopplas kallas för solpaneler, och tack vare dessa kan du mikroproducera el utan att behöva underhålla systemet. Du kan behöva borsta bort lite löv, men då snö enbart bidrar med en marginell effektminskning och smuts regnar bort är underhållet minimalt.

Solcellspanelerna har i regel en effektgaranti om 25 år, och växelriktaren, som är systemets enda rörliga del, har en utbytesgaranti på cirka 10 till 15 år.

2. Du kan skapa energi – oavsett väderlek

Då solpaneler nyttjar energi från solen för att skapa el, och inte värmeenergi, är ett solcellssystem effektivt även om molnigt väder råder. Solcellssystem mår dock inte bra av direkt skugga, om skugga råder är det en god idé att installera en optimerare som i sin tur minimerar skuggförlusterna.

3. Du värnar om miljön

Din miljöpåverkan minskar, och detta då framställning av solenergi inte ger upphov till koldioxidutsläpp eller andra utsläpp som påverkar luftkvaliteten. Då majoriteten av alla solcellssystem produceras i Kina, som nyttjar kolkraft i stor utsträckning, kan en viss mängd utsläpp härledas till produktionen.

Utöver det är installationen förknippad med vissa utsläpp, men sammantaget är solenergi ett betydligt mer miljövänligt än många konkurrerande kraftslag. Vi har även blivit bättre på att återvinna solceller. Naturskyddsföreningen pekar på att återvinningsgraden för närvarande är 96 % för kiselbaserade solceller, som är den vanligaste solcellstypen.

Läs mer: Hur kan vi rädda korallreven?

Det finns många fördelar med solceller, men denna aspekt är en av de viktigaste. Sveriges energimönster måste förändras från grunden, och den uppgiften måste fler vara delaktiga i.

4. Du kan skapa egen elektricitet

Då de elpriser som de stora elbolagen tillämpar ofta höjs är det ekonomiskt fördelaktigt att framställa solel. Återbetalningstiden för ett solcellssystem är cirka 10 till 15 år, och ett solcellssystem är effektivt i minst 30 år, vilket innebär att möjligheten att tjäna pengar är god.

Du tjänar pengar genom att sälja överbliven elektricitet till elbolag, och du sparar pengar då du slipper köpa dyr el från elbolag. Du blir dock tvungen att köpa el från elbolag under vintern, då energibehovet är stort samtidigt som din solcellsanläggning inte är lika effektiv som på sommaren.

5. Husets värde ökar

Solceller ökar husets värde; för det första är solcellssystem i regel är estetiskt tilltalande, för det andra minskar energianvändningen och för det tredje kan du energicertifiera ditt hus. Köpare ser dessa signaler som positiva, vilket bidrar till ett högre fastighetspris.

Skatteverket har även fastslagit att solcellssystem är en grundförbättring, vilket innebär att hela installationen, inklusive material, är avdragsgilla i samband med att du säljer fastigheten. Solceller har även blivit billigare på senare år, så investeringskostnaden är numera human.

3 nackdelar med solenergi och solceller

Det finns även nackdelar med solenergi och solceller, som förvisso ofta går att mildra eller eliminera helt. Följande nackdelar existerar:

  1. Solel kan inte produceras vid mörker: På vintern, när det ofta är mörkt och kallt, är solcellssystem mindre effektiva.
  2. Solcellsbatterier är dyra: Batterier med kapacitet nog att lagra stora mängder solel finns, men de är i regel både ineffektiva samt dyra. Teslas lagringsbatteri Powerwall är dock ett av de bästa solcellsbatterierna som finns tillgängligt idag.
  3. Solcellssystem tar stor plats: De solcellssystem erbjuds till privatfastigheter får nästan alltid plats, men kommersiella anläggningar som producerar extremt stora mängder solkraft tar större plats i åtagande i jämförelse med likvärdiga energiframställningsslag.

Nu när vi har gått igenom de fördelar och nackdelar som är förknippade med solceller och solenergi kan du ta ett informerat val gällande om mikroproducering av solel är någonting för dig.

Share.

About Author

Nyheter inom klimat, miljö och hållbar utveckling: På klimatinnovationer skriver jag om klimatnyheter och spännande projekt inom miljösektorn både nationellt och globalt. Vad händer inom hållbarhetsområdet, sustainability och med grön teknik.

Leave A Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap