Vindkraftverk och vindenergi – bra när det blåser…

De senaste åren har det varit spännande år inom den förnybara energin. Investeringar i förnybar energi ökade från 2014 till rekord nivåer på belopp som spenderades på vindkraftverk, och byggandet av nya satsningar med vind- och solenergi kapacitet.

Enligt Bloomberg New Energy Finance senaste energiinvesteringsrapport, ledde Kina som världens största investerare i förnybar energi med USA på andra plats. Andra länder som ligger långt framme att använda sig av vindkraft är Danmark, Storbritannien, Tyskland, Skottland och Irland. Läs mer 

Totalt fanns det i början av 2013 ungefär 2000 vindkraftverk i Sverige oich många ser energislaget som ett komplement till andra energikällor. 2012 byggdes vindkraften i Sverige ut med en nyinstallerad effekt på över 1000 MW och i takt med utbyggnaden har kostnaderna börjat att sjunka men kostnaderna är fortfarande mycket höga.

Vindkraftverk omvandlar mekanisk rörelseenergi till elektricitet. En kubikmeter luft väger ungefär 1,2 kg och ju mer det blåser desto mer passerar genom den svepta ytan. Vindkraftverk är relativt pålitlig teknik och trots att metoden är enkel och har potential så används tekniken inte speciellt mycket om man ser det från ett internationellt perspektiv. Kostnaden för att bygga ut vindkraftverken har minskat per enhet under senare år.

Vindeenergi

Vindkraftverket för din trädgård

Företaget Wind Tree använder små tysta blad för att generera elektricitet från lätta vindar. Aeroleaves genererar elektricitet i vindhastigheter redan från 7km / h oberoende av vindriktningen . Monstruösa, bullriga konventionella vindkraftverk kan snart vara ett minne tack vare trädformade vindkraftverk som installeras i Paris. Detta kan ge tillräckligt med ström för att leverera 15 gatlyktor eller transportera en elektriska en bil i 1360 km under under loppet av ett år.

Visioner kring vindkraftverk i olika länder

IEA (Internationella energimyndigheten) föreslår att de nordiska länderna tillsammans bygger 13000 nya vindkraftverk. Kostnaden skulle motsvara 3000 miljarder SEK.

I Kina har statliga myndigheter investerat mycket i vindkraft men under 2013 saknar systemet likviditeter vilket man tror kommer att förbättras i slutet av året.

I Kenya planerar Google Turkana Wind Power Project vilket är en vindkraftpark som lär kosta 700 miljoner dollar.

En av orsakerna att vindkraftverk inte används i någon högre utsträckning i USA är de höga kostnaderna att bygga torn i haven. Forskare i University of Maine i USA testar att använda flytande vindkraftverk enligt en artikel i New York Times.

Det pågår flera forskningsprojekt med vindenergi

Uppsala universitet håller på att utveckla teknik för vindturbiner med vertikal rotationsaxel så att man kan använda vind från alla vindriktningar. Andra delar som det pågår forskning kring.

  • Vingar på lodrätt axel: fördelen är att man kan sänka kraftverkets tyngdpunkt
  • Vindkraftverk som använder vindkraft på 10 km höjd och som utnyttjar jetströmmar (exempelvis företaget Sky WindPower)
  • Havskraftverk

 

wizard-icon

Företag som är specialiserade på vindkraftverk

Bland de större företagen som arbetar med vindkraftverk till havs finns Siemens Wind Power som är marknadsledande och danska Vestas Wind Systems. Vestas har en ny prototyp som ska lanseras i Oesterild 2014. Bland svenska vindkraftbolag finns Eolus Vind AB dit man kan vända sig ifall man vill ha ett nyckelfärdigt vindkraftverk och som medverkat i etableringen av 370 vindkraftverk (jan. 2013).

 

Branschorganisation: Svensk Vindenergi