Vindkraftverk och vindenergi – bra när det blåser…

De senaste åren har det varit spännande år inom den förnybara energin. Enligt Bloomberg ökade de globala investeringarna i förnybar energi med 360 procent mellan 2004–2016. Där en del spenderades på vindkraftverk, och byggandet av nya satsningar med vind- och solenergi kapacitet. Däremot har investeringarna senaste åren planat ut.

Enligt Bloomberg New Energy Finance senaste energiinvesteringsrapport, ledde Kina som världens största investerare i förnybar energi med USA på andra plats. Andra länder som ligger långt framme att använda sig av vindkraft är Danmark, Storbritannien, Tyskland, Skottland och Irland. Läs mer 

NEO 2018 sees $11.5 trillion being invested globally in new power generation capacity between 2018 and 2050, with $8.4 trillion of that going to wind and solar and a further $1.5 trillionto other zero-carbon technologies such as hydro and nuclear.
New Energy Outlook 2018

Vid slutet av 2018 fanns det 3659 vindkraftverk med en sammanlagd installerad toppeffekt på 7 406 MW och många ser energislaget som ett komplement till andra energikällor.

Vindkraftverk omvandlar mekanisk rörelseenergi till elektricitet. En kubikmeter luft väger ungefär 1,2 kg och ju mer det blåser desto mer passerar genom den svepta ytan. Vindkraftverk är relativt pålitlig teknik och trots att metoden är enkel och har potential så används tekniken inte speciellt mycket om man ser det från ett internationellt perspektiv. Kostnaden för att bygga ut vindkraftverken har minskat per enhet under senare år.

Vindeenergi

Vindkraftverket för din trädgård

Företaget Wind Tree använder små tysta blad för att generera elektricitet från lätta vindar. Aeroleaves genererar elektricitet i vindhastigheter redan från 7km / h oberoende av vindriktningen . Monstruösa, bullriga konventionella vindkraftverk kan snart vara ett minne tack vare trädformade vindkraftverk som installeras i Paris. Detta kan ge tillräckligt med ström för att leverera 15 gatlyktor eller transportera en elektriska en bil i 1360 km under under loppet av ett år.

Visioner kring vindkraftverk i olika länder

IEA (Internationella energimyndigheten) föreslår att de nordiska länderna tillsammans bygger 13000 nya vindkraftverk. Kostnaden skulle motsvara 3000 miljarder SEK.

I Kenya planerar Google Turkana Wind Power Project vilket är en vindkraftpark som lär kosta 700 miljoner dollar.

En av orsakerna att vindkraftverk inte används i någon högre utsträckning i USA är de höga kostnaderna att bygga torn i haven. Forskare i University of Maine i USA testar att använda flytande vindkraftverk enligt en artikel i New York Times.

Det pågår flera forskningsprojekt med vindenergi

Uppsala universitet håller på att utveckla teknik för vindturbiner med vertikal rotationsaxel så att man kan använda vind från alla vindriktningar. Andra delar som det pågår forskning kring.

 • Vingar på lodrätt axel: fördelen är att man kan sänka kraftverkets tyngdpunkt
 • Vindkraftverk som använder vindkraft på 10 km höjd och som utnyttjar jetströmmar (exempelvis företaget Sky WindPower)
 • Havskraftverk

Företag som är specialiserade på vindkraftverk

Bland de större företagen som arbetar med vindkraftverk till havs finns Siemens Wind Power som är marknadsledande och danska Vestas Wind Systems. Vestas har en ny prototyp som ska lanserades i Oesterild.

Uprise Energy är en producent av portabla vindkraftverk som levereras i ISO-containrar och som ställs in på en timme som producerar ren, prisvärd el direkt till kunden.

Företag som investerar i vindenergi

 • Hexagon composites
 • Seatwirl – Svenskt företag som utvecklar vindkraftverk till sjöss
 • Scanship holding
 • Flowocean
 • Ranplan group
 • Minesto – utvecklar vindkraftverk till sjöss
 • Winfoor
 • Metacon
 • Windvector
 • Hexicon
 • Equinor
 • Paxman
 • Scatec solar
 • Ideols
 • Greenbyte
 • Teroc
 • Ecomb ocean recycle
 • Rewind offshore
 • Scandinavian wind
 • Arcoma
 • Vertical wind
 • Photocat
 • Modvion
 • Slitewind
 • Marcon wind power
 • Teroc ab
 • Erigovis
 • Lindskog innovation
 • AQ system
 • Roofac wind
 • Windfoor

Inventering av ny teknik och metoder inom vindkraft
Ladda ner rapport om vindenergi och nya tekniker

Svenska företag

Bland svenska vindkraftbolag finns Eolus Vind AB dit man kan vända sig ifall man vill ha ett nyckelfärdigt vindkraftverk och som medverkat i etableringen av 370 vindkraftverk (jan. 2013).

Branschorganisation: Svensk Vindenergi

Share via
Copy link