Östersjön

Gifterna i Östersjön

Östersjön byter ut sitt vatten
Eftersom det bräckta vattnet i Östersjön är lättare än det salta vattnet i Kattegatt kommer strömmen ur Östersjön att gå på ytan. Det tunga salta vattnet från västerhavet går längs botten i sundet. I Östersjön lägger sig detta vatten på 70-100 meters djup. För hela Östersjön tar det 25 till 35 år. Salthalten är mycket låg i Östersjön eftersom det är många älvar och åar som rinner ut i Östersjön. Det innebär att omkring 500 000 kubikmeter per sekund flödar ut i Nordsjön.

Jordbruket påverkar Östersjön och gödselhanteringen på gårdarna kring Östersjön med stallgödsel som är en starkt bidragande faktor. Det finns områden som har högre koncentration av olika typer av gifter.

  • Fosfor
  • Kväve
  • Mikroskräp – nära 8000 partiklar per liter utanför Malmö enligt en studie från vattenvårdsenheten i Länsstyrelsen i Skåne. Läs artikel i DN.

Andra starka kemiska miljögifter som finns i Östersjön:

  • Miljögifter som DDT, PCB och dioxiner
  • Gifter från vägar
  • Gifter från mediciner
  • Östersjön har två stora djuphålor med Gotlandsdjupet på 200 meter och Landsortsdjupet på 400 meter. Här finns salt och tungt vatten som vanliga normala havsströmmar inte rubbar. Senapsgas, adamsit, kloracetofenon som är dumpat i Gotlandsdjupet (2000 ton) och Bornholmsbassängen (32 000 ton)

Projekt Briggen Tre Kronor/Initiativet Hållbara Hav har utställningar hur kemikalier, läkemedel och plaster påverkar det marina livet i Östersjön.

Share via