Korallreven och miljöhotet

Korallreven riskerar att försvinna

Korallrev finns i varma hav med en temperatur över 20 grader celsius och där det finns klart vatten. De finns bara i havets översta skikt (omkring 35 m) dit dagsljuset tränger ner.

En studie från Stanford University, som publicerades 2013, konstaterade satt om koldioxidutsläppen kommer ligga kvar på den nivå de har idag  kommer det, i slutet av seklet, inte finnas något vatten kvar på jorden som har rätt kemi för att stödja korallen. Havet kommer helt enkelt vara alltför sur. Samtidigt skriver Smithsonian kring innovativa klimatinnovationer som kan rädda delar av korallreven.

Share via