Havet och vattenrening

Rent vatten är fortfarande en av de viktigaste naturresurserna som finns för en växande befolkning. Brist på drickbart vatten fortsätter att plåga områden runt om i världen-inte bara i  utvecklingsländer. Internationella naturkatastrofer plåga drabbade områden i månader pga vattenbrist. Globala megatrender som urbanisering driver behovet av ny teknik och kostnadseffektiva vattenreningsinnovationer.

Internationella konsekvenser pga brist på vattenrening
Ökad konkurrens om vattenresurser kan påverka tillväxten i tillväxtländer som Indien och Kina där 40% av världens befolkning bor och använder en tredjedel av världens vattenresurser enligt
en rapport från investmentbanken Goldman Sachs.

Problem kring vatten och hav

Samtidigt har vatten har ofta blivit förstörda och förorenade. Havsytan har stigit över hela världen och ligger nu på 3 mm om året vilket leder till översvämningar i många kustregioner. Om du dyker i våra sjöar så ser du snabbt hur pass förorenat och smutsigt vattnet är i Östersjön. Samtidigt har det kommit motstridiga rapporter som säger att fisket i Östersjön återhämtat sig på vissa platser medan det på andra platser blivit syrefattigare.

Det finns mängder av olika lösningar för vattenrening

The Seabin project

En automatiserad skräptunna som samlar in skräp, olja och rengöringsmedel. The Seabin project är ett project där de har byggt en prototyp för marinor, hamnar och båtklubbar.

Vattenrening med robotar

Det finns flera olika typer av robotar som börjar användas för vattenrening och samla skräp.

BluePhin

BluePhin är ett kommersiellt projekt från Fenbits Technology och en robot som drivs självständigt och använder artificiell intelligens för att lokalisera plasten. Roboten samlar 350 kilo plast på 2 timmar och drivs utan koldioxid utsläpp. Den är designad för att samla skräp på marinor, utanför stränder och hamnar.

Row-Bot

Row-Bot är ett brittiskt forskningsprojekt med en algätande robot som omvandlar alger till energi med en bränslecell. Bakterierna omvandlar algerna till electricitet och därför blir systemet självförsörjande och det behövs ingen ström utifrån.

Robotliknande lösningar för vattenrening

Men det är inte bara traditionella robotar som kan användas utan även extremt små microbots smalare än ett hårstrå skulle kunna användas för att absorbera partiklar och rena vatten. Forskare har visat att 95% av allt bly kan renas. Läs mer

Vattenreningar av vägar med hängrännor och dammar

Ett projekt i Sverige som vägvärket är inblandad i är dammen vid E4:an i Vårby i ett av de mest trafikerade vägarna i Sverige där 50 000 bilar passerar varje dag. Här har man satt upp hängrännor och en dam som fångar upp vattnet och föroreningar och salter. Vanliga ämnen i dagvattnet är tungmetaller som kadmium, kobolt, nickel, koppar, partiklar från asfalt och däck och olja.  I dammen får partiklar och tungmetaller sjunka till botten och oljor flyt upp till ytan innan de renade vattnet släpps ut i Albysjön. Systemet klarar även av en olycka.

Internationella projekt för att rädda haven: Marine World Heritage

Marine world heritage söker partners inom privat och offentlig sektor. Läs mer

Reportage om Salton Sea i Kalifornien som på 1950-talet var en stor turistattraktion men som förstörts. Läs artikel

Reningssystem med hydrogel och solljus

Nytt renings system kan producera rent vatten med hjälp av solljus och hydrogels. Ett forskarlag har skapat en ny typ av lågkostnadsteknik som kan användas i situationer som saknar rent vatten eller där vattnet är salt. Den nya gel-polymer hybrid använder omgivande solenergi för att producera rent vatten från någon källa.

Teamet från University of Texas Austin skapade hydrogel under ledning av Guihua Yu, docent i materialvetenskap och maskinteknik vid universitetet.  Forskarna har skapat något helt unikt: en kostnadseffektiv teknik som är liten nog att vara användarvänlig och samtidigt är en gel-polymer hybrid. Materialet är attraherad av vatten (hydrofil) och har samtidigt halvledar egenskaper som absorberar solenergi.

Vattenrening inom industrier

Industrier inom mineralbearbetning, olja & gas, och kraftproduktion står inför ökande restriktioner för färsk vattenförsörjning och kostnaden för vatten stiger. Automatiska och energisnåla mikrofiltreringslösningar som Sofi filter är framväxande teknologier för att öka recirkulationshastigheten för vatten i produktionsanläggningar. Detta innebär mindre sötvatten, mindre mängd spillvatten produceras, och rent vatten i processerna.
Sofi Filtration är ett finskt bolag som tillverkar ultraeffektiva vattenfilter för industrin.

Rent vatten tack – project Aware där dykare hjälper till att rensa vattnet

Södertälje kommun driver projektet Rent Vatten Tack där ideella dykare plockar skräp i inre Maren. Bland företag som är involverade finns Ecodive AB, Stockholms universitet, Tecline, Bare, Padi Projekt Aware och Telge Återvinning.

Lösningar för att öka vattenkvalitén och vattensäkerhet för människor och djur

 • Vattenpumpar, vattenfilter och vattenrenare, avloppsrening och reningsverken måste förbättras och moderniseras.
 • Minireningsverk med hög reningsgrad även vid oregelbunden användning (se exempelvis miljöochbioteknik.se)
 • Pumpar som rör om i vattenskikten och tillför syre för att motverka bottendöden
  (se reportage från SvT)
 • Minskade kväveutsläpp inom jordbrukssektorn.
 • Förbättrad utbildning kring att använda toaletter för det som de är avsedda för (ex inte för läkemedel eller giftiga ämnen)
 • Inte överdosera tvättmedel och diskmedel
 • Biomoduler
 • Bakterier som äter plastskräp
 • Miljösanktionsavgifter för att förebygga överträdelser av miljöregler
 • Livsstilsförändringar och förändringar i hur urbana områden hanterar vatten
 • Kalka försurade sjöar som drabbats av svavel och kväve (läs dokument från Naturvårdsverket)
 • Bättre övervakning av sjöfarten och energisparande åtgärder kring denna sektor
 • Nedgrävning av tankar
 • Minska användningen av miljöfarliga hårmedel (schampo och hårfärgning)
 • Öka inflödet av vatten från Nordsjön – kan Öresundsbron vara en miljöbov?
 • Bättre övervakning av vattenkvaliten exempelvis Zweec Analytics som analyserar hur fiskar simmar. Med en kamera övervakar man 20 fiskar i en tank.
 • Syresättning av havsbottnar – Wave Energized Baltic Aeration Pumplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Webap
 • Solvatten (Safe Water System) portabel vattenrenare
Share via
Copy link