Smart City  – framtidens hållbara städer

Smart City – framtidens hållbara städer

Smart  cities – framtidens städer och sustainable cities Runt omkring i världen pågår smart city projekt. År 2050 beräknas antalet människor som bor i städer nästan ha fördubblats, från 3,6 miljarder 2011 till drygt 6 miljarder. Smart cities är städer som använder teknik och data för att förbättra livskvaliteten för invånarna, öka hållbarheten och göra staden mer effektiv och konkurrenskraftig. […]

BECCS – Bioenergi odlingar kan bekämpa klimatförändringarna, men hotar livsmedelsgrödor

BECCS – Bioenergi odlingar kan bekämpa klimatförändringarna, men hotar livsmedelsgrödor

Vad är BECCS? BEECCs är en förkortning som står för Bio-energy with carbon capture and storage. Tekniken är en hybridmetod som innbär att fånga in och lagra koldixodid utsläppen från förbränning av biobränslen. Grödor suger koldioxid (CO2) från atmosfären, kraftverk bränner biomassan för att generera elektricitet, och utsläppen fångas i en skorsten och pumpas under jord för långsiktig lagring. BECCS […]

Bygg hus med container som återanvänds

Bygg hus med container som återanvänds

Många har börjat återanvända containrar och det går att modellera och skapa design på många kreativa sätt. Lastcontainrar är billiga och enkla byggklossar att bygga med. Större projekt som det Thailändska universitet som byggdes med återanvända containers har fått mycket stor uppmärksamhet på nätet. Container hus har blivit en folkrörelse på nätet med sajter som discoverycointainers och iqcontainerhomes. Källor Thai […]

Deforestation – skogsavverkning

Deforestation – skogsavverkning

Vad är deforestation? Deforestation är den engelska termen för avskogning. Mänsklighetens alltmer permanenta prägel på planeten har lett till en ny geologisk tidsålder i jordens historia – Antropocenen. Skogarna håller på att fällas över Malaysia, Indonesien och Västafrika för att ge världen palmolja som används för godis och kosmetika. Hur använder vi jorden? Globalt räknar man med att skydda regnskogen […]

Tyska forskare varnar för ”ekologiskt Armageddon” – 3/4 av flygande insekter i Tyskland har försvunnit

Tyska forskare varnar för ”ekologiskt Armageddon” – 3/4 av flygande insekter i Tyskland har försvunnit

Tyska forskare varnar för ”ekologiskt Armageddon” – 3/4 av flygande insekter i Tyskland har försvunnit Enligt en artikel i Guardian varnar tyska forskare för ett ”ekologiska Armageddon” Den tyska studien har uppmärksammat att tre fjärdedelar av de flygande insekterna i 63 naturreservat över hela Tyskland har försvunnit under de senaste 25 åren. Forskningen kring minskingen i biomassan har chockat forskarsamhället […]

Vad är gröna tak?

Vad är gröna tak?

I Frankrike har man antagit en lag kring gröna tak (green roofs är det internationella begreppet) som innebär att alla nya kommersiella byggnader som byggs i Frankrike inom kommersiella zoner måste delvis vara täckta antingen med växter eller solpaneler. Det finns en mängd fördelar med gröna tak Gröna tak har en isolerande effekt som bidrar till att minska den mängd energi […]

Amerikanska borgmästare skriver under miljöskyddsavtal – stödjer klimatinnovationer

Amerikanska borgmästare skriver under miljöskyddsavtal – stödjer klimatinnovationer

Enligt en artikel i Thinkprograss så skriver amerikanska borgmästare under miljöskyddsavtal och stödjer klimatinnovationer på den årliga borgmästarkonferens i USA. De borgmästare som fanns representerade var både demokrater och republikaner. På konferensen släppte The Center for American Progress en analys hur städer kan förbereda sig för att möta standarder kring kol-föroreningar och bidra till att minska sina utsläpp. Las Vegas borgmästare […]