Hållbara transporter – transportsektorn och innovativa miljölösningar

Transportsektorn måste förändras från grunden med ny teknik och de fossila utsläppen måste minskas. Men det går att ändra på många transportsystem om vi vill det och det finns mängder av innovativa lösningar!

Flyget som miljöbov

Flyget en stor miljöbov

Flyget beskrivs ofta som en miljöbov. Enligt Naturskyddsverket motsvarar en persons flygresa tur och retur Bangkok utsläpp från ett genomsnittlig svensk personbil under ett helt år. Andra undersökningar som Sternrapporten visar att flyget för ungefär 700 miljoner ton koldioxidutsläpp per år vilket motsvarar 1.6% av de globala växthusutsläppen. Men eftersom tillförsel av kväveoxider sker på hög höjd innebär det att effekten av den direkta koldioxideffekten blir större.

Samtidigt så kan flygindustrin göra mycket genom att använda miljövänligare bränslen och energisparande flygplan men många flygplansflottor använder tyvärr föråldrad teknik. Läs mer hur man kan använda solkraft och minska fossila utsläpp inom flygindustrin.

Hybrid airships teknik

Hybrid luftskepp är ny teknik som Lockheed Martin jobbar med och tekniken har många fördelar utöver miljön. De behöver ingen stor landningsbana och de  kan ta tung last.

Elbilar och batteritekniken

Transport producerar nästan 1/4 av alla CO2-utsläpp. Elektriska bilar är en del av lösningen om vi kan förbättra batteritekniken.

Det finns beräkningar som säger att det kommer finnas en miljard bilar på vägarna 2030 och den största delen av alla transportutsläpp sker från fordonen på vägarna. Elbilar innebär en spännande utveckling mot mer energismart samhälle. Läs mer om elbilar.

Det kan mycket väl bli flygande bilar som Aeromobile.

Lastbilar

Inom lastbilsbranschen pågår idag experiment att låta drönare följa med lastbilskolloner och se till att lastbilarna håller ett optimalt avstånd mellan varandra för att få ner vindmotståndet.

Företag som Amazon och DHL undersöker hur de kan använda drönare för budtransporter.

Kollektivtrafiken och tågen

Mer människor kan dela transporter och åka kollektivt vilket skulle reducera luftföroreningr.

Men det kommer behövas flera skiften kring bensinförbrukningen exempelvis inom kollektivtraffiken och bilpooler. Kollektivtrafiken i stadsplaneringen kommer bli viktig i storstäderna där tillväxttakten varit hög.

Tåg är ett relativt ekologiskt sätt att resa även om man använder fossila bränslen. Nya projekt pågår exempelvis kring kollektivtrafiksystem med förarlösa tåg och magnetisk levitationståg (mag-lev train). I Japan har man byggt en prototyp med magnettåg. Tåget är förarlöst och fjärrstyrs med datorer och väntas vara klart 2045 och gå mellan Osaka och Tokyo.

Cyklar

Världens snabbaste cykel…

Båtar och fartyg

Båtar står för  mycket av våra godstransporter och det är ett eftersatt område hur rederinäringen kan förbättra sin miljöpåverkan men även hur fritidsbåtar kan minska sina utsläpp. Utsläppen av kväveoxid i haven runt Sverige har ökat enligt Havsmiljöinstitutet. De årliga utsläppen av kväveoxid i Östersjön och Kattegatt från sjöfarten överskrider mer än dubbelt så stora utsläpp från de landbaserade utsläpp. Detta innebär ökad försurning och övergödning.

IMO (Internationella sjöfartsorganisationen) har satt upp riktlinjer för hur mycket fartyg kan släppa ut.

Diesel bör ersättas med naturgas
Viking Lines senaste fartyg Grace sägs vara det mest miljömässiga av alla större passagerarfartyg allt ifrån hur skrovet är konstruerat, utan att fartyget drivs med naturgas och ett energisystem som kallas EMMA. Ett annat fartyg som är miljömässigt är Stena Germanitca där man byggt motorerna så de fungerar på metanol.

Utöver att man börjar använda mer miljömässiga drivmedel har man börjat se på katalytisk avgasrening – vilket är ett mycket eftersatt område.

Ny teknik och programvaror för hållbara transporter

Vi kommer se analytisk programvara som förbättrar logistik och routing för flygplan, tåg och lastbilar kommer minska transport branschens miljöpåverkan. Det finns också andra sätt att transporteras som ET3 (Evacuated Tube Transport Technologies) som är en teknik från E3.com.

Share via
0 Shares