Smartare hemelektronik

smartare_hemelektronik

Konstfack vårutställning 2013 – kitchen prototyping platform med termo units.

Det kommer att utvecklas ny hemelektronik som är mer energismart än dagens teknik. Ledlampor är ett exempel som förbrukar betydligt mindre energi än de tidigare glödlamporna. Allt fler börjar också använda smartare termostater vilket kan minska elförbrukningen ordetnligt.

Vi har möjligheter att minska vår energiförbrukning genom att ta till oss ny teknik. Men vi kommer också se en utveckling med mikroproducenter av el och ny hemelektronik.

Exempel på produktutveckling:

  • Smarta diskmaskiner som diskar när energitillgången är god
  • Ersätta lampor med genmodifierade självlysande växter. Teknik som bygger på syntetisk biologi, genteknik och självlysande bakterier. Läs artikel i New York Times

Miljöpåverkan från IT industrin ökar på grund av den ständigt ökande efterfrågan på IT-kapacitet och tjänster. El producerad för att driva världens datacenter genererar växthusgaser i en skala som motsvarar länder som Argentina eller Nederländerna, och dessa utsläpp kan öka fyrfaldigt 2020 om ingenting görs. Användningen av IT inom områden som smarta elnät, effektiva byggnader och bättre logistik planering skulle kunna eliminera fem gånger de koldioxidutsläpp som IT-branschen producerar.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap