Phytoremediation – vad menas med fytoremediering

0

Vad är phytoremediation?

Man kan se att det finns en ökande trend att mark, ytvatten och grundvatten påverkas av föroreningar från industri, miitär och jordbruksprodukter. Miljögifterna påverkar naturen och orsakar belastningar på ekosystemet. Sanering av förorenade områden är ofta dyrt och görs på små områden.

Fytoremediering (engelska Phytoremediation) är ett nytt ord som innebär behandling av föroreningar eller avfall (exempelvis i förorenad mark eller grundvatten) genom användning av gröna växter som tar bort, avgiftar eller stabiliserar de främmande ämnena (såsom giftiga metaller). Metoden är användbar vid platser med låga halter av föroreningar.

Share.

About Author

Nyheter inom klimat, miljö och hållbar utveckling: På klimatinnovationer skriver jag om klimatnyheter och spännande projekt inom miljösektorn både nationellt och globalt. Vad händer inom hållbarhetsområdet, sustainability och med grön teknik.

Comments are closed.

Share via
Copy link