Öppna datakällor inom miljöområdet

Här kommer vi skriva om olika öppna källor och API:er som är öppna och gratis inom klimat och miljöområdet. Det finns tusentals datakällor att upptäcka från hela världen och förhoppningsvis kommer fler svenska myndigheter att släppa mer öppen information. Öppen data kommer leda till ökad insyn, innovationer och besparingar. Länkade data underlättar återanvändning och automatisering.


Video Greg Asner: För att rädda planeten behöver vi ny data som presenteras på nytt sätt.

Json har blivit mycket populärt för att läsa data. Läs artikeln Converter Makes JSON as Understandable as a Spreadsheet

Öppen klimatdata
Det finns mängder av klimatdata som används av meteorologer och det finns stor potentil att använda ny data för att förbättra klimatet.

30 Places to find open data on the web

[su_accordion] [su_spoiler title=Datakällor inom miljöområdet” style=”fancy”]

Datakällor

Information om vägar , järnvägar , floder och postnummer
http://www.census.gov/geo/maps-data/data/tiger.html

Hämta data från FN och UNFCCC.
http://data.un.org/

Internationella uppgiftslämnare som Världsbanken, Lancet  och Världshälsoorganisationen.
Du kan få detaljerad information om skog mm.
http://www.gapminder.org/data/

Numbeo
Har uppgifter om luftföroreningar i hela världen.
http://www.numbeo.com/pollution/

Datamängder från hela världen data.gov
hemsida gratis http://www.data.gov/

Datamängder från hela världen , uppdelade efter land , ämne , och indikatorer Världsbanken
http://data.worldbank.org/

Finansiella data för länder från hela världen Internationella valutafonden hemsida
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weoselgr.aspx

Amerikanska regeringen publikationer US Government Printing Office ( GPO )
http://www.gpo.gov/fdsys/

Tillgång till 55000 amerikanska offentliga register databaser
http://publicrecords.searchsystems.net/

Ideela organisationer
http://www.guidestar.org/AdvancedSearch.aspx

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”API:er” style=”fancy”]

API:er

Trafiklab
Svenskt initativ med öppna API:er för kollektivtraffik
http://www.trafiklab.se/api

Vatteninformationssystem Sverige
http://www.viss.lansstyrelsen.se/API

Riksdagens öppna data
http://data.riksdagen.se

Open Stockholm
open.stockholm.se/miljodata

Institute for Development Studies (IDS)’s Open API.
http://api.ids.ac.uk/

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Öppen källkod” style=”fancy”]

Opensourceecology
Opensourceecology är ett nätverk med lantbrukare, ingenjörer som samarbetar kring att bygga 50 industrimaskiner baserad på gratis kod.

http://opensourceecology.org/

E-delegationen
Rekommendationen i denna vägledning är att man använder en etablerad öppen licens som maximerar möjligheten för vidareutnyttjande. Utifrån dessa kriterier rekommenderas i första hand CC-BY i sin aktuella svenska version.

[/su_spoiler] [/su_accordion]

 

 

Share via
Copy link