LFTR reaktorer

Kärnkraft är kontroversiellt inom miljörelsen pga problemen med säkerheten och det radioaktiva avfallet. De tidigare kärnkraftverken var inte speciellt säkerhetsmedvetna och gav mycket avfall.

Små modulära LFTR (liquid fluoride thorium reactor) reaktorer är kontroversiellt och bygger på kärnkraftsteknik med torium. Enligt förespråkarna är tekniken billig, säker och med lite torium kan man producera mycket energi.
Läs mer