Klimatavtalen – vad kommer hända med avtalen med Donald Trump som president

0

Klimatavtal och Donald Trump.  Donald Trumps syn på klimatavtal är inte speciellt positiv vilket han deklarerat under sin presidentkampanj där han har sagt att han inte accepterar de vetenskapliga bevisen som finns kring klimatförändringar men samtidigt har han sagt att rent vatten är en av de viktigaste frågorna för nästa generation.

Samtidigt så har det formats Twitter motstånd mot Trump och listor inom miljörörelsen exempelvis Twistance.

Han har också betonat att det är är ett viktigt mål att uppnå energioberoende så snart som möjligt.
Men vilka internationella avtal är det som han vill ändra på och vad innebär hans nya politik?

 

Trump vill nedmontera Parisavtalet

Parisavtalet har ratificerats av USA: Trump vill omförhandla parisavtalet som tar 4 år att lämna. I avtalet fanns det samarbeten med Kina som tillsammans är den största miljöboven tillsammans med USA. Redan 2012 twittrade han om att global uppvärmning skapades av kineserna för att göra den amerikanska tillverkningen mindre konkurrenskraftig.

I samband med mötet sa han:
“I think one of the dumbest statements I’ve ever heard in politics, in the history of politics as I know it, which is pretty good, was Obama’s statement that our No 1 problem is global warming.”

Donald Trump om miljön

Cop22

COP22: Är pågående klimatavtal och det nya avtalet är COP23. USA och Kina ratificerade COP21 avtalet i december 2015 och de gemensamma stegen som togs den 3:e september 2016 var en milstolpe där man beslöt att redovisa ungefär 40% av de globala utsläppen av växthusgaser. Länderna beslöt att arbeta tillsammans med kollektiva åtgärder. Financial Times skriver att valet av Trump leder till ett abrupt stopp kring upptakten till Marrakech COP 22 mötet, som hade präglats av en sällsynt hög nivå kring globalt samarbete om klimatåtgärder.

Minskade anslag till klimatforskning

Trump vill minska anslagen till klimatforskning och det som han betecknar som politiserande forskning. NASA: s Earth science division är inställd på minskade anslag till förmån för utforskning av rymden. Detta skulle innebära eliminering av NASA: s världsberömda forskning om temperatur, isbildning, moln och andra klimatfenomen.

Vad innebär energioberoende enligt Trump

Energioberoende innebär att utforska och utveckla varje möjlig energikälla inklusive vindkraft, solenergi, kärnkraft och biobränslen. Ett blomstrande marknadssystem medför att konsumenter avgör vilket som är de bästa energikällorna för framtida konsumtion. Tillsammans, med FN, Kanada och Mexiko som de viktiga energiproducenterna i världen, kommer vo att leva i en säkrare, mer produktiv och mer välmående värld.

Källa: Sciencedebate 

Men det är inte bara vad presidenten gör som spelar roll för klimatomställningen…

Flera delstater i USA exempelvis Kalifornien är väldigt ambitiösa när det gäller klimatomställning och har väldigt stora ekonomiska intressen i förnybar energi. Kaliforniens guvernör Jerry Brown har utmanat Trump kring miljöpolitiken.

Share.

About Author

Nyheter inom klimat, miljö och hållbar utveckling: På klimatinnovationer skriver jag om klimatnyheter och spännande projekt inom miljösektorn både nationellt och globalt. Vad händer inom hållbarhetsområdet, sustainability och med grön teknik.

Comments are closed.

Share via
Copy link