Katalog Miljöföretag

Energi och miljö företag brottas med utmaningar som instabila oljepriser, global konkurrens, ny omvälvande teknik, politiska beslut, begränsningar i frihandelavtal, klimatförändringsfrågor, lagar och myndighetsföreskrifter. Dessa faktorer ökar komplexiteten och riskerna även för välskötta företag.

Länder som historiskt varit föregångsländer med företag inom miljösektorn är framförallt Tyskland och Portugal. Progressiva företag och organisationer som anpassar sig till nya affärsmodeller och strategier har större möjligheter att lyckas i en alltmer föränderlig värld.

Rainbow on the lake

Nya index inom cleantech och greentech

Kensho Clean Energy Index är ett nytt Index omfattar företag som äger och driver rena energiproduktionsanläggningar och tillgångar.

Kensho® Clean Energy℠ index använder en ny metod att objektivt följa och utvärdera företag som är verksamma inom den rena och gröna energisektorn. Indexet består av USA-noterade bolag som har fokus på verksamhet inom förnybar energi (sol, vind, vattenkraft, geotermisk). Grön verksamhet är en  huvudkomponent i affärsstrategin hos företagen som ingår i indexet. Endast företag med ett börsvärde på 100 miljoner USD och en 3 månaders genomsnittlig daglig handel värde (ADTV) på $ 500k under det senaste indexval datumen får ingå i indexet. Läs mer

Abengoa Yield Plc
Återanvändning, förnybar energi mm
http://www.atlanticayield.com
Allete
Energibolag i Minnesota
http://www.allete.com
Atlantic Tele-Network
Brookfield Renewable Powerr Fund
Canadian Solar Inc.
El Paso Electric Company
Energysolutions Inc
Exelon Corp.
Ja Solar Holdings Co.
Jinkosolar Holding Company Limited
Macquarie Infrastructure Company Trust
NEXTERA ENERGY PARTNERS
NRG Yield, Inc.
Ormat Technologies
Pattern Energy Group Inc.
SKY SOLAR HOLDINGS SPN. ADR 1:1
Terraform Power Inc Class A
Trina Solar Limited

Svenska miljöföretag

Här kommer vi registrera företag inom greentech sektorn. Du kan själv registrera ditt företag här. Observera vi har nolltollerans mot spam.

[business_directory]
Share via
Copy link