Browsing: Hållbar utveckling

Hållbar utveckling med begränsade resurser och miljöfrågor i världen.

Hållbar utveckling
0

Lancelot rapporten om föroreningar

En omfattande rapport som sammanställts av Lancet kommissionen som uppskattar de ekonomiska och mänskliga kostnaderna för förorening i hela världen. Den fullständiga rapporten finns här: http://www.thelancet.com/commissions/pollution-and-health. Föroreningar är dyrt för hälsa, liv, kvalitet av humankapital, och ekonomi. Förekomsten av föroreningar koncentreras till områden där andra faktorer (t.ex. fattigdom, läge av utvinningsindustrierna, etc) också spelar roll.

1 2
Share via