Artiklar om: Hållbar utveckling

Hållbar utveckling med begränsade resurser och miljöfrågor i världen.

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Bruntlandrapporten

Avfall
0

Plaster i haven

https://www.youtube.com/watch?v=RLAq19hGTBw Plasterna i världshaven (antropogena artiklar) ökar Mängden plastavfall ökar i världshaven. Plast produktionen har…

1 2 3