Vattenkraft

I Sverige har vi väl utbyggd vattenkraft och ungefär hälften av den svenska elproduktionen kommer från vattenkraften men många bedömare tror att den småskaliga vattenkraften har en stor potential. Vi har ungefär 2000 småskaliga vattenkraftverk i drift i Sverige 2013 som producerar 4.3 TWh/år.  Bland större vattenkraftsbolag finns Vattenfall Vattenkraft, Skellefteälvens Vattenregleringsföretag, Skellefteå Kraft och  Eon Vattenkraft.

Men det finns också risker med vattenkraften och dammar som är potentiellt farliga eftersom de är äldre och fyllningsdammar där ett dammhaveri skulle innebära att stora mängder vatten skulle strömma ut. Läs artikel i aftonbladet.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=07ViATIJUxs

Vattenkraft och vågkraft

Med tanke på den kustlinje som finns i Sverige finns det stor potential i vågkraft som inte används. Ett nytt projekt Renewable Power Wave har fått viss uppmärksamhet som använder multi-axel strukturer.
Projektet har gått genom European Marine Energy Centre’s Nursery Program och har blivit nomierad till James Dyson Award.
Läs mer

Källor
branschförening: Svensk Vattenkraftförening, SVAF

 

Share via
0 Shares