Solkraft, solceller och solenergi

Solenergin och solceller i Sverige

Solkraft handlar främst om om solpaneler och solfångare och att få effektivitet i systemen. Solenergi stod under 2012 för ungefär 0,25 procent av världens elproduktion och det finns vissa länder där solenergi har tagit större marknadsandelar som tex i Tyskland och Italien.

Ökningen av solkraften hög och energislaget tar marknadsandelar från andra energikällor samtidigt sjunker kostnaden att producera solceller stadigt vilket man kan se i prisfall under 2011 och 2012. Målsättningen framöver för solenergin är att få fram billigare, flexiblare och mer effektiva solceller. Enligt en rapport från Thomson Reuters kommer solenergi vara den primära energikällan i världen redan år 2025.

Sverige har inte satsat på solenergi men det finns faktiskt bra förutsättningar kring solenergi även här även om vi inte har det så varmt. På vintern måste solfångare kompletteras med andra energislag. För villaägare finns det tex energibolag som har s.k. solcellspaket så att du kan producera din egen el och sedan sälja tillbaka elen som blir över till energibolagen. Enligt Energimyndigheten kostar ett normalstort solcellssystem för en villa 66.000 kronor plus moms under 2013 och priset har sjunkit och när du väl har investerat pengar så är driftskostnaderna mycket låga. Solceller håller upp emot 30 år.

klimatinnovationer_2013

Solenergin är ett energislag som har framtiden för sig

Solpaneler sägs styras av Swanson lag – en iakttagelse som gjorts av Richard Swanson, VD för solpanels tillverkaren SunPower. Swansons lag säger att solpanels priserna sjunker med 20% för varje fördubbling av tillverkningskapaciteten. Även om det inte är exponentiell tillväxt som vid Moores lag, innebär det att priset per watt av solenergi blir billigare och ger stordriftsfördelar.

Men solpanelsmarknaden lider av överkapacitet vilket innebär att flera bolag har gått i konkurs däribland den kinesiska solpanelstillverkaren Suntech Power Holdings som var en av världens största solpanelstillverkare. Andra bolag som gått i konkurs är tyska Q-cell och amerikanska Solyndra. Överkapaciteten beror bla på stora och billiga kinesiska lån och subventioner till sektorn och Kina är världens största tillverkare av solcellspaneler.

Nyare solkraftverk använder CSP vilket står för concentrated solar power och du hittar världens största CSP-solkraftverk i Abu Dhabi där ytan på speglarna motsvarar 285 fotbollsplaner vilket räcker till elförbrukningen för 20 000 hushåll.

Använda solenergi på trottoaren

Solar Roadways project har gått från prototyp till produktion och de har fått finansiering från Google och amerikanska myndigheter.

Effektivt med billiga system i glesbygder som saknar energi infrastruktur

En verklig solskenshistoria (!) är hur UNICEF har arbetat med solenergin i fattiga och isolerade byar i Uganda. I byarna har organisationen satt upp 50 solelenergidrivna datakiosker som tillverkats av gamla oljefat. Planen är att idén sprider sig till andra länder. Läs artikeln här

Väldens största solcellsanläggning

Det största solcellsanläggning i världen är Agua Caliente Solar Project i Arizona.

Forskning om solenergi

Uppsala universitet har under 2013 blivit tilldelade 80 miljoner SEK av Energimyndigheten vilket är den största satsningen i Sverige på solenergi. Forskningsområden omfattar artificiell fotosyntes, DSSC (dye-sensitized solar cell) och TFSC (Thin film solar cells). De som leder forskningsgrupperna är: Stenbjörn Styring, Anders Hagfeldt och Marika Edoff och projektet omfattar ungefär 100 personer men även KTH, Lunds Universitet och Swerea IVF i Mölndal.

École Polytechnique Fédérale de Lausanne och Michael Grätzel har skapat grätzelcellen.

Solenergi och nanoteknik

SolVoltaics från Lunds tekniska högskola utvecklar solceller med nanoteknik och använder solceller som kallas GaAs-solceller vilka kräver mindre material än traditionell tunnfilmsteknik.

Intressanta företag inom solenergin

  • University of New South Wales (UNSW)håller på att forska kring effektiviteten och har nått 40% effektivitet. Genom att låta ljuset landa på fyra separata solceller.
  • Kinesiska Yingli Green Energy Holding Co brukar benämnas världens största producent av solpaneler när man räknar på kapaciteten. Solenergi är på väg att bli mer kostnadseffektivt än en del fossila energislag enligt en artikel i Economist från 2012. Priset på en solpanel är mindre än en dollar per watt som jämförelse kostar kolkraftverk runt 3 dollar per watt i investeringar. Forskningen inom solkraft handlar bla om att få så hög verkningsgrad som möjligt på solcellerna. För framtiden tror man mycket på tekniker med flödesbatterier och flytande elektrolyter.
  • Silevo är ett tech företag som använder kiselbaserade solceller för att omvandla solljus till elektricitet, men dess celler använder effektivare inre-kristall kisel (som substrat) och amorf-kisel som manipulerar volt och strömen  Företaget använder koppar istället för silver, som är dyrare, i solcellerna. Resultatet sägs vara en solcell som är mer effektiv på att omvandla solljus till elektricitet än de dominerande kiselbaserade solcellerna på marknaden.
  • Andasol i Granada har en storlek på ungefär 70 fotbollsplaner och enligt planerna kommer den producera el till ca 200 000 personer.
  • SEEC i Stockholm har utvecklat ett system för att lagra  energi i berggrunden som gör att till exempel soluppvärmt vatten kan  användas på vintern som vann årets klimatinnovationer 2011 enligt WWF.
  • Funktionsförsäljning av solel och geoenergi i från Eneo Solutions AB www.eneosolutions.se vann WWF klimatinnovationer 2013
  • Omvandlare för ökad elproduktion från solcellspaneler, utvecklad av Optistring Technologies AB www.optistring.com vann WWF klimatinnovationer 2013
  • Solarcity i Kalifornien är USAs största företag kring solpaneler för hus och de har utökat sin verksamhet kraftigt under 2012 ökade de sin energikapacitet med 36 %  Deras affärsmodell bygger på leasing och tredjeparts finansierade bostadsinstallationer utgör mer än hälften av all ny elkapacitet i Kalifornien. www.solarcity.com

Branschförening kring solenergin:
Svensk Solenergi

Solar power and Renewable Energy News


National Renewable Energy Laboratory i USA (statlig myndighet)

Share via
Copy link