Artificiell fotosyntes

miljo

Chalmers forskare kombinerar artificiell fotosyntes med DNA nanoteknik.
Artificiell fotosyntes är ett nytt område inom energiforskningen. Världens energiproblem skulle kunna lösas om det var möjligt att återskapa växternas förmåga att omvandla solenergi till bränsle. Jorden får tillräckligt med energi varje timme för att tillgodose vårt energibehov under ett helt år. På Chalmers har man gjort tekniska genombrott inom nanoteknik vilket är det första steget som krävs för artificiell fotosyntes. De forskar på självorganiserade DNA-molekyler för att skapa artificiella system som samlar in ljus och deras forskning har publicerats i American Chemical Society.

Ansvarig för foskargruppen: Bo Albinsson, professor i fysikalisk kemi och chef för forskargruppen.
Chalmers University of Technology (2013, June 19). DNA constructs antenna for solar energy.

Share via
0 Shares