Digitala lantbruk – ökar avkastningen på lantbruken

0

Industriella jordbruk är något som ofta är negativt för miljöpåverkan och förlust av natur. Förändring av markanvänding och mat är ofta roten till problem. Regnskogar i Brasilien och Malaysia ersätts av soja, palmolja och betesmark. 85% av all palmolja produceras i Indonesien och Malaysia.

Konsumentmakt och styrformer mot ekologiskt jordbruk

Många som handlar mat vill köpa till ett billigt pris. När vi betalar mat i affären tar man inte hänsyn till ekologisk nedbrytnng i priset vi betalar för livsmedel.

Vi som konsumenter har makt kring vilka varor som vi bojkottar exempelvis finns palmolja i många produkter. Samtidigt är oljepalmen är 4-9 gånger mer produktiv per ytenhet än till exempel raps och solros och kräver mindre gödsel så problembilden är inte alltid svart och vit.

Politiskt går det att styra jordbruket och fiske mot en mer hållbar modell genom avgifter, kvoter och skatter. Nuvarande system kan kritiseras för att politiker subventionerar jordbruk och fiskeindustrin.

Wheat farmer with drone remote controller in field
Bonde på vetefält med drönare och remote controller. Att använda innovativ teknik i lantbruk och smart farming

Ny teknik skapar möjligheter

Digitala lantbruk är en ny industri som accelererat snabbt och allt fler bönder upplever värdet som datadrivna digitala verktyg kan medföra till deras verksamhet men det är samtidigt nödvändigt att ha ett holistiskt perspektiv vid teknikskiften.

Ett företag som ligger långt framme är Climate Corporation. Tekniken bakom företaget är Climate FieldView som är en digital plattform som utnyttjar data från marken, fält, klimat och atmosfär för att hjälpa jordbrukarna att bättre förstå fältet variabilitet och anpassa sina jordbruksmetoder och därmed få ut mesta möjliga avkastning från varje hektar. Det finns en enorm möjlighet för jordbrukare att maximera deras potentiella avkastning genom att anpassa sina metoder till fältets variabilitet.

  • Frön & plantering produktval – att placera rätt fröet på rätt plats är avgörande för att uppnå optimal avkastning. Genom insamling och analys av miljontals går det att få fram de mest idealiska frö produkterna på åkrarna.
  • Näring och fertiliet som är mer exakt och skräddarsydd
  • Sjukdomar för att identifiera och förutsäga vilka sjukdomar som kan dyka upp

Plattformen är stor i USA och har börjat att exporteras till Brasilien och Kanada.

Mer info: climate.com

Share.

About Author

Nyheter inom klimat, miljö och hållbar utveckling: På klimatinnovationer skriver jag om klimatnyheter och spännande projekt inom miljösektorn både nationellt och globalt. Vad händer inom hållbarhetsområdet, sustainability och med grön teknik.

Comments are closed.

Share via
Copy link