Avfallshantering

Historiskt sett har människan alltid lämnat efter sig avfall och restprodukter, detta är ingen ny företeelse utan något som skett i alla tider. Tidigare i mänsklighetens historia var dessa dock av sådan mängd och natur att de snabbt togs om hand av moder jord och därigenom inte blev något större problem.

Ekonomisk tillväxt började markant att öka med den industriella revolutionen i början på 1800-talet och påverkan på miljön började göra sig gällande. Genom bättre teknik, nya uppfinningar, ökad kunskap genom naturvetenskaperna blev det möjligt att öka tillväxten.

Avfallshantering inom IT-branschen
Internationella IT tillverkare organiserar program för insamling och återvinning av farligt elektronik.

wizard-icon

 Intressanta techföretag inom det här segmentet:

  • Ekobalans Fenix: EkoBalans erbjuder lösningar för hållbar återvinning av näring från reningsverk, biogasproducenter och lantbruk med gödselöverskott
  • Tomologic: Har utvecklast en teknik som gör det möjligt att skära ut detaljer ur plåt och liknade material med minimalt spill och minskad åtgång.
Share via
0 Shares