Artiklar om: Avfall

Avfall eller sopor är oönskade substanser som bildas genom mänsklig verksamhet. Industriavfall och mänskligt skräp tillhör ett området som ökat markant sedan mitten av 1900-talet och forskarna har börjat prata om en ny tidsålder.