Author klimatinnovationer

På klimatinnovationer skriver jag om klimatnyheter och spännande projekt inom miljösektorn både nationellt och globalt. Vad händer inom hållbarhetsområdet, sustainability och med grön teknik. Vi skriver om de bästa nyheterna inom klimat, miljö och hållbar utveckling

Hållbar utveckling
0

Lancelot rapporten om föroreningar

En omfattande rapport som sammanställts av Lancet kommissionen som uppskattar de ekonomiska och mänskliga kostnaderna för förorening i hela världen. Den fullständiga rapporten finns här: http://www.thelancet.com/commissions/pollution-and-health. Föroreningar är dyrt för hälsa, liv, kvalitet av humankapital, och ekonomi. Förekomsten av föroreningar koncentreras till områden där andra faktorer (t.ex. fattigdom, läge av utvinningsindustrierna, etc) också spelar roll.

1 2 3 4