Klimatinnovationer – Läs om innovativa miljölösningar!

Mänskligheten behöver en innovations agenda kring hur ny teknik och digitalisering löser miljöproblemen

När vi pratar om miljöproblem blir det lätt att fokusera kring katastrofer och problem istället för att fokusera på de lösningar som finns. Klimatinnovationer handlar till stor del om framtidens lösningar och hur vi vill att morgondagens samhälle ska utvecklas. Det finns mängder av innovativa lösningar som väntar på att användas. Samhället måste snabbare ta till sig nya tekniska lösningar, digital teknik och nya innovationer för att kunna skapa en strategisk och hållbar miljöomställning.

Living light – ett exempel hur vi kan tänka kring produktdesign och framtidens klimatinnovationer. Tänk om vi kan gå från en lampa till våra parker och framtidens städer.
FOKUSPA

Framtidens miljölösningar

Förnybara energisystem
• Transportsystem och elbilar
• Avfallshantering
• Luftrening
• Vattenrening
• Suppereffektiv isolering och nya material
• Nya uppvärmningssystem
• Mat och betydelsen att odla närproducerat
• Ekonomiska klimatinnovationer
• Smartare hemelektronik

Rapport från IEA
Nordisk Energiforskning Teknik perspektiv beskriver hur de nordiska länderna kan uppfylla sina nationella klimatmål och uppnå en koldioxidneutral energisystem 2050.
Ladda ner pdf

Ted talk hur vi behöver ändra våra ståndpunkter om städer, kärn kraft, genetisk modifiering och geo-engineering
Share via
0 Shares