Klimatinnovationer – Läs om olika innovativa miljölösningar!

Världen behöver ändra riktning till 2030. Mänskligheten behöver en innovations agenda kring hur ny teknik och digitalisering löser miljöproblemen.

När vi pratar om miljöproblem blir det lätt att fokusera kring katastrofer och problem istället för att fokusera på de lösningar som finns. Klimatinnovationer handlar till stor del om framtidens lösningar och hur vi vill att morgondagens samhälle ska utvecklas.

Mänskligheten behöver bli klimatsmarta i flera olika nivåer

Du kan anamma en hållbar livsstil
Klimatdebatten har handlat mycket om individens ansvar och en miljömedveten giftfri livsstil. Du kan gå över till vegetarisk mat, undvika flyg och använda elbil och solpaneler.

Vad kan företag och politiker göra?
Företag behöver prioritera hållbarhetsrevision och sitt hållbarhetsarbete med CSR. Organisationer som Greenpeace tycker vi måste flytta fokus till de som tjänar på att förstöra klimat och miljö. Politiskt måste det till en förändring kring klimatfrågor vilket det finns stöd för i New Green Deal.

Klimatinnovationer
Det finns mängder av innovativa lösningar som väntar på att användas. Samhället måste snabbare ta till sig nya tekniska lösningar, digital teknik och nya innovationer för att kunna skapa en strategisk och hållbar miljöomställning.

Living light – ett exempel hur vi kan tänka kring produktdesign och framtidens klimatinnovationer. Tänk om vi kan gå från en lampa till våra parker och framtidens städer.

Klimatkrisen under 2019

Det har hänt mycket under 2019 från skolstrejker med Greta Thunberg, flygskam och Green New Deal. Medvetenheten kring klimatkrisen har ökat och allt fler räknar ner till 2030. Miljöaktivister hoppas att FN:s COP26 toppmöte i Glasgow november 2020 kommer bli en milstolpe kring ländernas miljöåtaganden.

FOKUSPA

Framtidens miljölösningar

Energi
• Transport
• Avfallshantering
• Luftrening
• Vattenrening
• Suppereffektiv isolering och nya material
• Nya uppvärmningssystem
 Mat
• Ekonomiska klimatinnovationer
• Smartare hemelektronik

Vi behöver städer där vi kan andas och fordon som transporterar oss utan miljöpåverkan. Framtidens lösningar kommer att handla om att företag behöver bygga ekosystem för produktion, tillverkning och supply-chain. Vi som konsumenter behöver också efterfråga klimatsmartare lösningar.

Rapport från IEA
Nordisk Energiforskning Teknik perspektiv beskriver hur de nordiska länderna kan uppfylla sina nationella klimatmål och uppnå en koldioxidneutral energisystem 2050.
Ladda ner pdf

Ted talk hur vi behöver ändra våra ståndpunkter om städer, kärn kraft, genetisk modifiering och geo-engineering
Share via
Copy link
Powered by Social Snap